Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη υπολογιστικών εφαρμογών ως εργαλείο εκμάθησης της κλασικής θεωρίας ελέγχου

Bersis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/18A09B7E-AD8B-465A-8444-F04CFD5EEC0B
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Μπερσής, "Ανάπτυξη υπολογιστικών εφαρμογών ως εργαλείο εκμάθησης της κλασικής θεωρίας ελέγχου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95108
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική ασχολείται με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού που θα καθοδηγεί τους προπτυχιακούς φοιτητές στην κατασκευή κώδικα σε Matlab, στο μάθημα των Συστημάτων Ελέγχου.Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο θα δούμε μερικές βασικές εντολές και διαδικασίες χρήσης του Matlab. Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε παραδείγματα επίλυσης διαφορικών εξισώσεων. Έπειτα, στο δεύτερο κεφάλαιο, θα δούμε παραδείγματα με μετασχηματισμούς Laplace. Στο τρίτο κεφάλαιο, θα ασχοληθούμε με παραδείγματα αποκρίσεως καθώς και παραδείγματα αναπαράστασης συστημάτων σε διαγράμματα βαθμίδων με σκοπό την εύρεση της απόκρισης των σημάτων εισόδου, εξόδου και σφάλματος σε μορφή διαγραμμάτων. Συνεχίζοντας, στο τέταρτο κεφάλαιο, θα απασχοληθούμε με την επίλυση συστημάτων 1ης και 2ης τάξης παρουσία ελεγκτή αλλά και απουσία αυτού. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν θέματα ευστάθειας, ενώ παράλληλα θα υπάρχουν παραδείγματα που θα απαιτούν τον σχεδιασμό του γεωμετρικό τόπο των ριζών και τον συντονισμό των παραμέτρων ενός ελεγκτή PID.Όλα τα παραδείγματα, παρουσιάζονται με αναλυτική εξήγηση της κάθε γραμμής του κώδικα ενώ υπάρχουν και επιπλέων άλυτα θέματα, που έχουν ως σκοπό, την περαιτέρω εξάσκηση του φοιτητή.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά