Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιοποίηση βιομάζας στη λειτουργία υβριδικών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την βιομηχανία παραγωγής τροφίμων

Argyropoulos Georgios-Alexandros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5D9C9BB1-E347-4655-BEA4-881A7C0FE123
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος-Αλέξανδρος Αργυρόπουλος, "Αξιοποίηση βιομάζας στη λειτουργία υβριδικών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την βιομηχανία παραγωγής τροφίμων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95156
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ενεργειακή κρίση που πλήττει τον πλανήτη, έπληξε την Ευρώπη το 2022, επηρεάζοντας αρνητικά τη ζωή όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Η βιομηχανία τροφίμων είναι αναμφισβήτητα ύψιστης σημασίας για την ευημερία των ανθρώπων. Συνεπώς, θα πρέπει να ληφθούν διάφορα μέτρα για να μετριαστεί ο αντίκτυπος της κρίσης στη βιομηχανία αυτή. Για τον σκοπό αυτό, τα υβριδικά συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΥΣΑΠΕ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτόχρονη μείωση του ενεργειακού κόστους και του αποτυπώματος άνθρακα. Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια τεχνοοικονομική ανάλυση της εφαρμογής ενός υβριδικού συστήματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε ένα σφαγείο πουλερικών και μια μονάδα παραγωγής ζωοτροφών. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, προσομοιώνονται 15 διαφορετικά σενάρια με τη χρήση του προγράμματος Hybrid Optimization of Multiple Energy Resources (HOMER PRO) και λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των εν λόγω εγκαταστάσεων σε ηλεκτρική ενέργεια. Τρεις τύποι τοπικά-διαθέσιμης βιομάζας μοντελοποιούνται, προσομοιώνονται και αξιολογούνται. Το βέλτιστο σενάριο, με βάση το Καθαρό Παρόν Κόστος, υποδεικνύει μείωση κατά 57% του Κόστους Ενέργειας και μείωση κατά 95% του αποτυπώματος άνθρακα, ενώ η το ισοζύγιο ενέργειας που αγοράζεται από το δίκτυο είναι αρνητικό. Αυτή η αξιοσημείωτη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλει στην προσιτή τιμή των τελικών προϊόντων, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στην αγορά. Ταυτόχρονα, το σχεδόν μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, προάγει σημαντικά τη βιώσιμη πτυχή της επιχείρησης. Τέλος, τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν σαφώς ότι η σύγκρουση μεταξύ του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας και της μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα εξαλείφεται, οδηγώντας σε μια βιώσιμη και αποδοτική υποδομή. Προτείνεται η αξιολόγηση περισσότερων τύπων βιομάζας, ενώ η ενσωμάτωση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξήσει την αξιοπιστία και τη σταθερότητα του συστήματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά