Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Οι επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στην νεανική επιχειρηματικότητα

Chairetis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C250097B-CD44-45BD-B824-F4E13141634F
Έτος 2022
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Χαιρέτης, "Οι επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στην νεανική επιχειρηματικότητα ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2022 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95168
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως κεντρικό αντικείμενο πραγμάτευσης τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στην νεανική επιχειρηματικότητα. Το ερευνητικό αντικείμενο προσεγγίστηκε διττά, αρχικά συντελέστηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση του αντικειμένου, εκ της οποίας προέκυψαν ορισμένες θεματικές ενότητες για τις διεθνείς και εγχώριες τάσεις της νεανικής επιχειρηματικότητας καιαπασχόλησης σε δύο διαφορετικά χρονικά πλαίσια, πριν την έλευση της πανδημίας και κατά την περίοδο που διανύεται τώρα. Στην συνέχεια, για την συγκεκριμενοποίηση της έρευνας και την πιο ενδελεχή κατανόηση της επίδρασης της πανδημίας στην νεανική επιχειρηματικότητα, διενεργήθηκε εμπειρική έρευνα, ποσοτικής μεθόδου με κλειστού τύπου ερωτηματολόγια. Το δείγμα που συμμετείχε στην έρευνα αποτελούνταν από 100 άτομα που ανήκαν στο ηλικιακό φάσμα από 18 μέχρι 35. Τασυμπεράσματα της έρευνας ταυτίζονται με την γενική βιβλιογραφία που δείχνει πως οι συνέπειες της πανδημίας του COVID-19, ήταν αρνητικές για την νεανική επιχειρηματικότητα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της θέλησης των νέων για επιχειρηματικότητα παρά την κρίση, το οποίο αντικρούεται με τις περιορισμένες ευκαιρίες και δυνατότητες που παρέχει το ελληνικό κράτος, για την στήριξη τωνπροσπαθειών τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά