Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες) με εφαρμογή σε συστήματα ΑΠΕ

Passias Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BFCE01B9-A538-4735-ADCA-4CBA89A7A339
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Πασσιάς, "Αξιολόγηση τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες) με εφαρμογή σε συστήματα ΑΠΕ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95174
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εργασία αυτή ασχολείται με την παρουσίαση τριών τεχνολογιών μπαταριών που βρίσκουν εφαρμογές σε συστήματα ΑΠΕ: των μπαταριών μολύβδου-οξέος, των μπαταριών ιόντων-λιθίου και των μπαταριών οξειδοαναγωγικής ροής βαναδίου. Η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια.Στο πρώτο κεφάλαιο τονίζονται οι λόγοι για τους οποίους είναι σημαντικές οι τεχνολογίες ΑΠΕ και η χρησιμότητα των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας ενώ περιγράφονται συνοπτικά διάφορες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η τεχνολογία των μπαταριών μολύβδου-οξέος, αναφέρονται πρακτικές εφαρμογές σε ΑΠΕ από όλο τον κόσμο και παρατίθενται οικονομικά στοιχεία μαζί με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μπαταρίας. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η τεχνολογία των μπαταριών ιόντων-λιθίου, αναφέρονται πρακτικές εφαρμογές σε ΑΠΕ από όλο τον κόσμο και παρατίθενται οικονομικά στοιχεία μαζί με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μπαταριών. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η τεχνολογία των μπαταριών οξειδοαναγωγικής ροής βαναδίου, αναφέρονται πρακτικές εφαρμογές σε ΑΠΕ και παρατίθενται οικονομικά στοιχεία μαζί με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μπαταριών. Στο πέμπτο κεφάλαιο καταγράφονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εργασία ενώ πραγματοποιείται και μία σύγκριση μεταξύ των τριών μπαταριών ως προς τα τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά