Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δυναμική μοντελοποίηση και έλεγχος ενός συστήματοςπαραγωγής Η2 με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειαςκαι ηλεκτρόλυσης Η2Ο

Karavas Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CFBA73F0-B5D5-46C5-BCDC-5A7835B8F5E8
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντιίνος Καραβάς, "Δυναμική μοντελοποίηση και έλεγχος ενός συστήματος παραγωγής Η2 με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ηλεκτρόλυσης Η2Ο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95177
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η μοντελοποίηση της διεργασίας ηλεκτρόλυσης Η2Ο, καθώς και η εφαρμογή κατάλληλου συστήματος ελέγχου με στόχο την παραγωγή Η2. Το εν λόγω σύστημα, αξιοποιεί Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), έτσι ώστε να διατηρεί μία συνεχή ή μεταβαλλόμενη λειτουργία για το σύστημα ηλεκτρόλυσης. Στα πλαίσια αυτά, η παρούσα διπλωματική διαρθώνεται σε επιμέρους στάδια μελέτης. Ειδικότερα:Στο πρώτο στάδιο της μελέτης θα παρουσιαστει μία σύντομη περιγραφή στα προβλήματα των αερίων του θερμοκηπίου και των ενεργειακών αποθεμάτων σήμερα. Επιπλέον θα γίνουν αναφορές στην χρησιμότητα του Η2 αλλα και στην σχέση του με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (π.χ. ηλιακή, αιολική).Στο δεύτερο στάδιο της μελέτης θα πραγματοποιηθεί μία ανασκόπηση στην ηλεκτρόλυση Η2Ο καθώς διατίθενται διάφορες επιλογές που τις συνοδεύουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ειδικότερα, θα αναλυθούν οι παράμετροι λειτουργίας, τα είδη ηλεκτρολυτών, οι αποδόσεις καθώς και η τρέχουσα αγορά.Στο τρίτο και τέταρτο στάδιο της μελέτης θα αναπτυχθεί το μαθηματικό (δυναμικό) μοντέλοπου θα περιγράφει την λειτουργία της διάσπασης Η2Ο προς παραγωγή Η2 με χρήση ΑΠΕ. Επιπλέον θα εφαρμοστεί καθορισμένο Σύστημα ελέγχου που θα ελέγχει αποδοτικά την παραγωγή Η2. Το σύστημα ελέγχου θα ακολουθεί ρεαλιστικά σενάρια λειτουργίας με σκοπό την μελέτη του για μελλοντικές ανάγκες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά