Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Reduced-rank L1-norm Principal-Component Analysis with performance guarantees

Kamrani Hossein, Asli Alireza Zolghadr, Markopoulos Panagiotis, Langberg Michael, Pados Dimitris A., Karystinos Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D364CA99-C7DD-4326-A237-65839F1851AB
Έτος 2021
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά H. Kamrani, A. Z. Asli, P. P. Markopoulos, M. Langberg, D. A. Pados and G. N. Karystinos, "Reduced-rank L1-norm Principal-Component Analysis with performance guarantees," IEEE Trans. Signal Process., vol. 69, pp. 240-255, 2021, doi: 10.1109/TSP.2020.3039599. https://doi.org/10.1109/TSP.2020.3039599
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Standard Principal-Component Analysis (PCA) is known to be sensitive to outliers among the processed data. On the other hand, L1-norm-based PCA (L1-PCA) exhibits sturdy resistance against outliers, while it performs similar to standard PCA when applied to nominal or smoothly corrupted data [1]. Exact calculation of the K L1-norm Principal Components (L1-PCs) of a rank-r datamatrix X ∈ℝ D×N costs O(N (r-1)K+1 ) [1], [2]. In this work, we present reduced-rank L1-PCA (RR L1-PCA): a hybrid approach that approximates the K L1-PCs of X by the L1-PCs of its L2-norm-based rank-d approximation (d ≤ r), calculable exactly with reduced complexity O(N (d-1)K+1 ). The proposed method combines the denoising capabilities and low computation cost of standard PCA with the outlier-resistance of L1-PCA. RR L1-PCA is accompanied by formal performance guarantees as well as thorough numerical studies that corroborate its computational and corruption resistance merits.

Υπηρεσίες

Στατιστικά