Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ένα σύστημα GLOSA με στοχαστικούς χρόνους εναλλαγής φωτεινών σηματοδοτών

Koutsas Petros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/442FAE36-B3A4-487F-9253-80F7EFD195FF
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Πέτρος Κούτσας, "Ένα σύστημα GLOSA με στοχαστικούς χρόνους εναλλαγής φωτεινών σηματοδοτών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95212
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο κύριος στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να δημιουργήσει βέλτιστες τροχιές για οχήματα που διασχίζουν μια σηματοδοτημένη διασταύρωση, με λειτουργία προσαρμοσμένων σημάτων κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο. Τα προσαρμοστικά σήματα κυκλοφορίας αποφασίζουν τη μεταγωγή τους σύμφωνα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και γι' αυτό οι πληροφορίες της αλλαγής είναι άγνωστες εκ των προτέρων. Τα συστήματα Green Light Optimal Speed Advisory (GLOSA) χρησιμοποιούν πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση και χρονική στιγμή ενός σήματος κυκλοφορίας για να καθοδηγήσουν τον οδηγό (ή ένα αυτόνομο όχημα) μέχρι το φανάρι, υπολογίζοντας τη βέλτιστη τροχιά και προφίλ ταχύτητας για μια αρχική κατάσταση (θέση και ταχύτητα) και μια τελική κατάσταση, η οποία διασφαλίζει ότι το όχημα θα περάσει το φωτεινό σηματοδότη κυκλοφορίας στο πράσινο με ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου και εκπομπών ρύπων.Σε προηγούμενες εργασίες εξετάστηκε το πρόβλημα της παραγωγής βέλτιστων τροχιών οχημάτων με βάση την κατανάλωση καυσίμου, για οχήματα που πλησιάζουν σε διασταύρωση, με φανάρια που λειτουργούν και στις δύο περιπτώσεις των σταθερών και στοχαστικών χρόνων εναλλαγής από πράσινο σε κόκκινο. Ωστόσο, υπήρχε η υπόθεση ότι το σήμα κυκλοφορίας είναι αρχικά κόκκινο και γίνεται πράσινο, πράγμα που σημαίνει ότι λήφθηκε υπόψη μόνο ο μισός κύκλος του φαναριού.Στην εργασία αυτή, το προαναφερθέν πρόβλημα επεκτείνεται λαμβάνοντας υπόψη έναν πλήρη κύκλο φωτεινού σηματοδότη, δηλαδή στην περίπτωση σταθερών χρόνων εναλλαγής το φανάρι αλλάζει από κόκκινο σε πράσινοκαι αντίστροφα, ενώ σε περίπτωση στοχαστικών χρόνων εναλλαγής, ο κύκλος του σήματος αποτελείται από τέσσερεις φάσεις: μία βέβαιη πράσινη φάση, στην οποία το όχημα μπορεί να περάσει ελεύθερα από την διασταύρωση. Μια αβέβαιη πράσινη φάση, στην οποία υπάρχει πιθανότητα το φανάρι να παρατείνει τη διάρκειά του ή να γίνει κόκκινο. Μια βέβαιη κόκκινη φάση που το όχημα δεν μπορεί να περάσει και τέλος μια αβέβαιη κόκκινη φάση, στην οποία υπάρχει πιθανότητα το κόκκινο να παραταθεί ή να γίνει πράσινο. Για την πρώτη περίπτωση, το πρόβλημα διατυπώνεται ως πρόβλημα βέλτιστου ελέγχου και επιλύεται αναλυτικά μέσω PMP (Pontryagin's Maximum Principle). Στη δεύτερη περίπτωση, οι χρόνοι εναλλαγής των φωτεινών σηματοδοτών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχουν συνήθως χρονικά παράθυρα αποδεκτών χρόνων εναλλαγής για κάθε στοχαστική φάση. Ως εκ τούτου, οι κατανομές πιθανοτήτων των χρόνων εναλλαγής μπορούν να προκύψουν μέσα σε αυτά τα χρονικά παράθυρα, π.χ., με βάση στατιστικά στοιχεία από προηγούμενη δραστηριότητα εναλλαγής του σήματος. Έτσι, το πρόβλημα μπορεί να διατυπωθεί με τη μορφή ενός προβλήματος στοχαστικού βέλτιστου ελέγχου, το οποίο μπορεί να λυθεί αριθμητικά χρησιμοποιώντας τεχνικές Στοχαστικού Δυναμικού Προγραμματισμού (SDP).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά