Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η επίδραση της βιομηχανικής ευελιξίας στην απόδοση συστημάτων παραγωγής υπό συνθήκες αβεβαιότητας

Asterou Varvara

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B6AF2E21-FBBE-43E0-9CCE-ED1F66B611F7
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βαρβάρα Αστέρου, "Η επίδραση της βιομηχανικής ευελιξίας στην απόδοση συστημάτων παραγωγής υπό συνθήκες αβεβαιότητας.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95217
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το παραγωγικό́ περιβάλλον διαχρονικά́ καλείται να αντιμετωπίσει αναπάντεχες προκλήσεις και να προσαρμοστεί́ σε νέα δεδομένα, με αποτέλεσμα η έννοια της ευελιξίας και η σχέση της με τις παραμέτρους παραγωγής να κεντρίζει συνεχώς το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η επιρροή́ της βιομηχανικής ευελιξίας σε ποικίλες παραμέτρους των συστημάτων παραγωγής σε συνθήκες αβεβαιότητας και ελλιπούς γνώσης. Μεθοδολογικά χρησιμοποιούνται απλές σχεδιαστικές απεικονίσεις των βασικών λειτουργιών των παραγωγικών συστημάτων, όπως η εν σειρά κατεργασία/αποθήκευση, η συναρμολόγηση/συγκέντρωση και η αποσυναρμολόγηση/διανομή υποπροϊόντων, ώστε να διευκολυνθεί η σύνθεση, μοντελοποίηση και προσομοίωση συστημάτων ρεαλιστικού μεγέθους. Παρουσιάζονται ψηφιακά δίδυμα και μοντέλα προσομοίωσης συστημάτων με διαφορετικά επίπεδα ευελιξίας με την βοήθεια της εργαλειοθήκης ασαφούς λογικής του λογισμικού́Matlab/Simulink. Εξετάζονται συνθήκες βλαβών, χρησιμοποίησης πόρων, οργανωτικών/επιχειρησιακών επιλογών για διαφορά σενάρια λειτουργίας, πραγματοποιείται ανάλυση ευαισθησίας των εμπλεκόμενων παραμέτρων και εξάγονται συμπεράσματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά