Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης επιχειρήσεων και οργανισμών με χρήση πολυκριτήριας ανάλυσης

Remediaki Anna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/52F1535A-EA19-46FF-B0E2-462D22397E5F
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Άννα Ρεμεδιάκη, "Αξιολόγηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης επιχειρήσεων και οργανισμών με χρήση πολυκριτήριας ανάλυσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95218
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, η Εταιρική Υπευθυνότητα αρχίζει να αποκτά ολοένα και πιο βαρύνουσα σημασία για τις επιχειρήσεις, καθώς πλέον μοναδικός στόχος δεν είναι η οικονομική απόδοση, αλλά και η ανταπόκριση σε μια βασική πρόκληση της εποχής, που δεν είναι άλλη από τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θερμοί υποστηρικτές της νέας αυτής προσέγγισης του ρόλου των επιχειρήσεων αποτελούν πρωτίστως οι καταναλωτές, οι επενδυτές, οι προμηθευτές, αλλά και οι εργαζόμενοι οι οποίοι ασκούν πίεση ώστε να συμπεριληφθούν στην εταιρική πολιτική και στοχοθεσία, ζητήματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά.Για να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις στα νέα αυτά δεδομένα, είναι απαραίτητο να επιδεικνύουν συνεχή βελτίωση στο τρίπτυχο: οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική απόδοση μέσα σε νέα και εξελισσόμενα συστήματα διακυβέρνησης. Για το σκοπό αυτό, επιχειρήσεις και οργανισμοί επενδύουν πόρους στην ανάπτυξη δράσεων που θα αποσκοπούν στη ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου, στη κάλυψη αναγκών ευπαθών ομάδων και στη λήψη μέτρων που θα συντελούν στη μείωση των ρύπων του περιβάλλοντος, προβάλλοντας έτσι την υπευθυνότητα και τη κοινωνική τους ευσυνειδησία.Στη παρούσα Διπλωματική Εργασία αναπτύσσεται η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και γίνεται παρουσίαση των εννοιών που τη συνοδεύουν. Στη συνέχεια, αναλύονται τα οφέλη, το κόστος αλλά και η σχέση που υπάρχει μεταξύ της ανάπτυξης δράσεων ΕΚΕ και της χρηματοοικονομικής επίδοσης των εταιρειών. Τέλος, αξιοποιώντας και αναλύοντας αναφορές εταιρειών από διαθέσιμες πηγές (όπως τα Global Initiative Reports) διαμορφώνονται δείκτες επίδοσης ως προς τις διαστάσεις της ΕΚΕ (περιβάλλον, κοινωνία κ.λπ.). Οι δείκτες αυτοί αναλύονται περαιτέρω μέσω πολυκριτήριας ανάλυσης, ώστε να γίνει η αξιολόγηση και συγκριτική μελέτη της επίδοσης των εταιρειών, ως προς τις δράσεις που προάγουν την εταιρική υπευθυνότητα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά