Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίλυση του προβλήματος δρομολόγησης πολλαπλών οχημάτων με χρήση μεθευρετικού αλγορίθμου

Papadopoulos Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/ACE2F6BA-5FE8-43A2-AD6F-83FFB49D771B
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Παπαδόπουλος, "Επίλυση του προβλήματος δρομολόγησης πολλαπλών οχημάτων με χρήση μεθευρετικού αλγορίθμου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95225
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το πρόβλημα που θα επιλυθεί στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία είναι το Πρόβλημα Δρομολόγησης οχημάτων κατά το οποίο η ζήτηση ενός πελάτη μπορεί να καλυφθεί με περισσότερα από ένα οχήματα (Split Delivery Vehicle Routing Problem). Στο συγκεκριμένο πρόβλημα ο κάθε πελάτης έχει τη δυνατότητα είτε να εξυπηρετηθεί από ένα όχημα είτε αν δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από ένα όχημα, να περάσουν επιπλέον οχήματα που θα εξυπηρετήσουν τον πελάτη. Σκοπός της εργασίας είναι να βρεθεί το βέλτιστο σύνολο διαδρομών(δρομολογίων) που ικανοποιεί την ζήτηση του συνόλου των πελατών και ελαχιστοποιεί την απόσταση του δρομολογίου χωρίς να παραβιάζονται ορισμένοι κανόνες όπως η υπέρβαση της χωρητικότητας κάθε οχήματος από αυτά που χρησιμοποιούνται για την δρομολόγηση ,το κόστος καθώς και τον χρόνο ολοκλήρωσης του δρομολογίου. Για την επίλυση του προβλήματος θα υλοποιηθεί ένας μεθευρετικός αλγόριθμος που αρχικά θα δημιουργεί μια αρχική λύση και στη συνέχεια θα βελτιώνει τη λύση με τη χρήση εξελιγμένων τεχνικών τοπικής αναζήτησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά