Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συστήματα αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού σε οργανισμούς: επισκόπηση και μοντελοποίηση

Karakousis Anastasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/72D20EC6-4BF2-4E1B-A107-7C4884B3507C
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστάσιος Καρακούσης, "Συστήματα αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού σε οργανισμούς: επισκόπηση και μοντελοποίηση", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95296
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο σταχέρια κάθε οργανισμού στον ιδιωτικό ή τον Δημόσιο Τομέα καθώς βοηθά στηνανάδειξη λαθών, κακής διαχείρισης πόρων, αλλά και τον εντοπισμό του καλύτερουπροσωπικού, μέσα από την μοντελοποίηση των απαιτήσεων του οργανισμού, γεγονός που μπορεί να βελτιστοποιήσει την απόδοσή του και να βοηθήσει στην βέλτιστη αξιοποίησή του. Στα υγιή και πετυχημένα συστήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, η αξιολόγηση καταρχήν συνδέεται με την προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση των στελεχών. Συνδυάζει στοιχεία αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης από υφισταμένους, συναδέλφους και προϊσταμένους. Ωστόσο, κατά καιρούς και στο πλαίσιο της άνθισης της Διοικητικής Επιστήμης, έχουν αναπτυχθεί πολλά Συστήματα Αξιολόγησης, που εξυπηρετούν κάθε φορά διαφορετικό σκοπό και προσαρμόζονται στις ανάγκες του εκάστοτε Οργανισμού. Στην παρούσα Μεταπτυχιακή Εργασία θα διερευνηθούν και μελετηθούν τα ήδη υπάρχοντα σύστημα αξιολόγησης και θα καταγραφούν οι στόχοι, οι μέθοδοι και τα κριτήρια αξιολόγησης ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τα εξαγόμενα συμπεράσματα της ανωτέρω έρευνας θα γίνει προσπάθεια να αναπτυχθεί μια νέα πολυκριτήρια μεθοδολογία αξιολόγησης η οποία θα λαμβάνει υπόψη το προφίλ του στόχου, το τρέχον προφίλ του αξιολογούμενου και θα επισημαίνει τα χαρακτηριστικά βελτίωσης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της αξιολόγησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά