Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου κατά την εκτέλεση εργασιών σε μηχανοστάσια τρένων

Kleidopoulos Paraskevas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/72E6ABA9-04E0-4478-9B5A-404E14C21515
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παρασκευάς Κλειδόπουλος, "Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου κατά την εκτέλεση εργασιών σε μηχανοστάσια τρένων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95332
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα προσδιορισθούν και θα αναλυθούν οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε χώρους μηχανοστασίου τρένων. Έπειτα θα εκτιμηθούν οι κίνδυνοι και οι βλαπτικοί παράγοντες που μπορεί να υπάρχουν στην εκάστοτε θέση εργασίας και στη συνέχεια θα αναλυθεί η φύση του κινδύνου, η σοβαρότητα του, η διάρκεια έκθεσης των εργαζομένων στον εκάστοτε κίνδυνο και η συχνότητα εμφάνισης του. Τέλος, θα εξαχθούν προτεινόμενα μέτρα ασφαλείας και μέτρα διαρκούς εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες νομοθεσίες, που στην περίπτωση που ακολουθηθούν από τον εργοδότη και τους εργαζομένους του μηχανοστασίου, θα βοηθήσουν σημαντικά στην μείωση της επικινδυνότητας ή ακόμη και στην εξάλειψη των κινδύνων στους χώρους εργασίας και τελικώς στην αποτροπή των εργατικών ατυχημάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά