Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μετάβαση στη μετα-λιγνιτική εποχή: Ενεργειακές προκλήσεις και προοπτικές

Malamoulis Konstantinos-Stavros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B36E0608-FD47-48EA-A3DA-8EF6700D32D8
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος-Σταύρος Μαλαμούλης, "Μετάβαση στη μετα-λιγνιτική εποχή: Ενεργειακές προκλήσεις και προοπτικές ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95334
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης το ευρύτερο παροντικό και μελλοντικό ενεργειακό τοπίο της Ελλάδας, διερευνώντας παράλληλα τις διεθνείς εξελίξεις, γύρω από την ενεργειακή και μεταλιγνιτική μετάβαση. Η ΕΕ βαδίζει στο δρόμο της απεμπλοκής από τα ορυκτά καύσιμα, με απώτερο σκοπό την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050. Η εργασία σκιαγραφεί την τωρινή ενεργειακή κατάσταση της Ελλάδας, αναλύοντας κάθε πηγή ενέργειας του ενεργειακού μείγματος ξεχωριστά. Παρουσιάζονται όλες οι υπάρχουσες ενεργειακές υποδομές καθώς και το υπάρχον δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Γίνεται εκτενής ανάλυση της χρήσης άνθρακα παγκόσμια, με έμφαση στην γηραιά Ήπειρο, όπως και της πολιτικής της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα, το λεγόμενο European Green Deal. Παρουσιάζονται στοιχεία της μελλοντικής ζήτησης ενέργειας και της εξέλιξης του παραγωγικού δυναμικού της χώρας, όπως και των μελλοντικών έργων υποδομών ενέργειας που αποσκοπούν στην μεταμόρφωση του ενεργειακό τοπίου της χώρας. Η εργασία εξάγει συμπεράσματα, προβληματισμούς και προοπτικές για την εφικτότητα της εκπλήρωσης των στόχων που έχουν τεθεί γύρω από την πράσινη ανάπτυξη και για το ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας γενικότερα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά