Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσδιορισμός των κρίσιμων διαστάσεων για την αξιολόγηση της λειτουργίας μιας πρωτοβάθμιας σχολικής μονάδας

Mavridi Kalliopi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3DF0DFAA-BBDE-427C-BC6A-21D5AA1DA9C4
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Καλλιόπη Μαυρίδη, "Προσδιορισμός των κρίσιμων διαστάσεων για την αξιολόγηση της λειτουργίας μιας πρωτοβάθμιας σχολικής μονάδας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95371
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση: (α) των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αξιολόγηση των σχολείων τους, (β) του βαθμού στον οποίο η πραγματικότητα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες ως προς το ζήτημα της αξιολόγησης και (γ) του βαθμού στον οποίο τα ελληνικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καλύπτουν τρεις διαφορετικές διαστάσεις ποιότητας, ήτοι αυτή της παιδαγωγικής και μαθησιακής λειτουργίας, της διοικητικής λειτουργίας και της εκπαιδευτικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Ο σκοπός αυτός καλύφθηκε μέσω ποσοτικής έρευνας, στην οποία συμμετείχαν 191 εκπαιδευτικοί της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για την συλλογή του ερευνητικού δείγματος ακολουθήθηκε η δειγματοληψία ευκολίας και χιονοστιβάδας. Τα ερευνητικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν ηλεκτρονικά και η στατιστική ανάλυση έγινε χρησιμοποιώντας το SPSS. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αξιολόγηση των σχολείων, δεν ανταποκρίνονται στην επικρατούσα πραγματικότητα στα σχολεία τους. Επίσης, αποδείχτηκε ότι οι τρεις ανωτέρω αναφερόμενες διαστάσεις ποιότητας, καλύπτονται σε μέτριο βαθμό από τα ελληνικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μεταξύ τους, οι διαστάσεις αυτές εμφανίζουν θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά