Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Το αντίκτυπο του Covid-19 στην ενεργειακή μετάβαση

Dafnis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CCAA9D91-1DBB-4233-B1DC-2053B1E76D41
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Δαφνής, "Το αντίκτυπο του Covid-19 στην ενεργειακή μετάβαση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95397
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η πανδημία του COVID-19 επηρέασε την παγκόσμια οικονομία συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού τομέα, προκαλώντας σημαντικές προκλήσεις για την πορεία της ενεργειακής μετάβασης. Ο κορονοϊός προκάλεσε δραστικές διακυμάνσεις στην ζήτηση ενέργειας, προκάλεσε διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και παρεμπόδισε τις ενεργειακές επενδύσεις αλλάζοντας το προσκήνιο σε πολλά επίπεδα. Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αυτών, στην ενεργειακή μετάβαση και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, εξακολουθούν να είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να κατατοπιστούν με σιγουριά, αλλά αναδύονται σιγά σιγά. Η συγκεκριμένη Διπλωματική Εργασία προσπαθεί να παρουσιάζει την σημαντικότητα της σχέσης μεταξύ της οικονομίας και της ενεργειακής κατανάλωσης και να αναλύσει την πορεία της ενεργειακή μετάβασης πριν και μετά την πανδημία του COVID-19, σύμφωνα με τις συνθήκες που έχουν παρθεί για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, αναλύει τις επιπτώσεις σε όλο το ενεργειακό σύστημα, εμπεριεχομένου της ζήτησης και της προμήθειας καύσιμων, τις επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα και σε καθαρές βιώσιμες πηγές ενέργειες, αλλά και το γενικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, ενώ γίνεται μνεία για την κατάσταση της Ελλάδας. Εξηγούνται οι λόγοι μείωσης της ενεργειακής ζήτησης κατά την διάρκεια έξαρσης του κορονοϊού, ενώ εντοπίσαμε τις προκλήσεις που προέκυψαν για την ενεργειακή μετάβαση απόρροια της πανδημίας. Ωστόσο, η πανδημία δημιούργησε ευκαιρίες για εκμετάλλευση με σκοπό την επίτευξη του απόλυτου στόχου της παγκόσμιας κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050. Ως εκ τούτου, ταυτοποίησαμε εκ νέου τις πιθανές ευκαιρίες που προκλήθηκαν αυτήν την περίοδο, ενώ βάσει αυτών και των προκλήσεων που παρουσιάσαμε, προτείναμε πιθανές λύσεις και πολιτικές που πρέπει να κληθούν οι χώρες να ακολουθήσουν για τον επερχομό της ενεργειακής μετάβασης και της οικονομικής ανάκαμψης μέσω αυτής. Η εργασία ενθαρρύνει την μεταπήδηση από μία κοινωνία που βασίζεται σε παραδοσιακές πηγές ενέργειας σε μία καθαρή βιώσιμη που βασίζεται στις περιβαλλοντικές αρχές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά