Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση ταλαντώσεων και διάγνωση βλαβών σε ανεμογεννήτρια 660kW

Mousterakis Antonios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4B24C169-E6FF-4316-A89D-3715B6CAE97D
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος Μουστεράκης, "Ανάλυση ταλαντώσεων και διάγνωση βλαβών σε ανεμογεννήτρια 660kW", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95411
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη διπλωματική εργασία που θα εκπονηθεί θα γίνει η ανάλυση της μεθόδου προληπτικής συντήρησης των μηχανημάτων, μία νέα τάση προσέγγισης στον τρόπο συντήρησης, θα περιγράφουν τα πρότυπα βάση των διεθνών κανονισμών, ο τρόπος λήψης των μετρήσεων σε ανεμογεννήτρια, η ανάλυση των αποτελεσμάτων και οι ενέργειες τις οποίες πρέπει να εκτελεστούν ώστε να επιδιορθωθούν οι βλάβες. Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μελέτη περίπτωσης από πραγματικά δεδομένα τα οποία έχουν συλλεχθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας ανεμογεννήτριας εγκατεστημένης σε ελληνικό νησί με σκοπό την καθοδήγηση, μέσω των ευρημάτων, των συνεργείων συντήρησης για να επιτευχθεί ο ταχύτερος χρόνος επισκευής και επαναλειτουργίας. Από την ανάλυση των δεδομένων θα αναδειχθούν φθορές στους τριβείς του κυρίου άξονα μετάδοσης της κίνησης, στα γρανάζια του κιβωτίου και στα ηλεκτρολογικά στοιχεία της γεννήτριας. Η προσέγγιση στη διάγνωση βλαβών θα γίνει με τη μέθοδο ανάλυσης ταλαντώσεων οι ενδείξεις της οποίας θα επαληθευτούν από τη μέθοδο ανάλυσης ελαίου (όπου αυτό είναι εφικτό) και από φωτογραφικό υλικό κατά τη διάρκεια της συντήρησης σε χώρο μηχανουργείου. Τέλος θα αναφερθούν τα οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή της μεθόδου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά