Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

TEOS-PDMS-calcium oxalate hydrophobic nanocomposite for protection and stone consolidation

Maravelaki Pagona, Kapetanaki Kali, Stefanakis Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4013C421-0E00-4262-B4EF-1AC8C05A25EC
Έτος 2021
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά P.-N. Maravelaki, K. Kapetanaki, and D. Stefanakis, “TEOS-PDMS-calcium oxalate hydrophobic nanocomposite for protection and stone consolidation,” Heritage, vol. 4, no. 4, pp. 4068–4075, Oct. 2021, doi: 10.3390/heritage4040224. https://doi.org/10.3390/heritage4040224
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

A treatment for both protection and consolidation, was synthesized in a simplified procedure through the sol gel process. Synthesized nano-calcium oxalate (CaOx) was incorporated into tetraethoxysilane (TEOS) and polydimethylsiloxane (PDMS), providing a hybrid hydrophobic consolidant nanocomposite. Oxalic acid was selected due to its ability to catalyse the hydrolysis of TEOS, as a drying control agent, but also because of its contribution at the formation of the calcium oxalate in reaction with calcium hydroxide. CaOx, incorporated into the silica matrix of the final copolymer, exhibits interfacial compatibility with the stone substrate and simultaneously strengthens the treated surface, since CaOx appears to be more stable than calcium carbonate. The hydrolysis of TEOS, as well as the formation of CaOx was evaluated through thermogravimetric analysis (TG/DTA). The nanocomposite consists of particles with approximately 7–700 nm in size range, as shown in TEM images. The consolidation, in combination with the hydrophobicity of surface resulted in an increase of the resistance to decay. Mechanical properties were enhanced as evaluated by ultrasonic pulse velocity on treated and untreated surfaces. Furthermore, water contact angle, as well as water absorption by capillarity test, showed improved water repellency of treated stones. Finally, this treatment doesn’t alter the aesthetic surface parameters, a fact that is essential in cultural heritage conservation, while the consolidant remains intact under UV and moisture exposure.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά