Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Multistatic noncoherent linear complexity Miller sequence detection for Gen2 RFID/IoT

Ouroutzoglou Michail, Vougioukas Georgios, Karystinos Georgios, Bletsas Aggelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8DA91BE2-8F12-4349-AC31-877D71554779
Έτος 2021
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά M. Ouroutzoglou, G. Vougioukas, G. N. Karystinos and A. Bletsas, "Multistatic noncoherent linear complexity Miller sequence detection for Gen2 RFID/IoT," in IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 20, no. 12, pp. 8067-8080, Dec. 2021, doi: 10.1109/TWC.2021.3089910. https://doi.org/10.1109/TWC.2021.3089910
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Passive Gen2 radio frequency identification (RFID) tags work thanks to the utilization of line codes that balance their operation between two opposite states: absorbing RF (for energy harvesting) and reflecting RF (for backscattering/communications). Given the current RF harvesting technology, batteryless tags need to be located very close to an active illuminator in order to harvest sufficient energy and operate. To tackle this limitation, prior art has tried to bring the illuminator closer to the tags by designing proprietary illuminating architectures. Our solution comes in two parts. First, we offer a novel, Gen2-compliant, near-optimal, noncoherent sequence detection algorithm with linear complexity (in the sequence length) for Miller line codes. We leverage the robustness of this algorithm to overcome issues inherent in multistatic setups, such as carrier frequency offset. Second, we propose a modular multistatic architecture that makes use of low-cost commodity software defined radios (SDR) and omnipresent Ethernet infrastructure. Simulations and experimental results in a monostatic, bistatic, or multistatic SDR testbed with commercial RFIDs, corroborate the low-cost, real-time and near-optimal flavor of our solution.

Υπηρεσίες

Στατιστικά