Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Smart air monitoring for indoor public spaces using mobile applications

Evagelopoulos V., Charisiou N., Evangelopoulos Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1B4A6C2A-84D7-4FAD-A69D-096D346AB6C7
Έτος 2021
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά V. Evagelopoulos, N. Charisiou and G. Evagelopoulos, “Smart air monitoring for indoor public spaces using mobile applications,” IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci., vol. 899, no. 1, Nov. 2021, doi: 10.1088/1755-1315/899/1/012006. https://doi.org/10.1088/1755-1315/899/1/012006
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

As people spend approximately 90% of their time indoors, monitoring the quality of indoor air is crucial in protecting public health. In recent years, technologies such as Internet of Things (IoT) and cloud computing have introduced new measurement capabilities in a variety of environments. Low-cost sensor technology can significantly help in the field of air pollution monitoring, providing data on air quality levels and indoor air emissions. The work presented herein focuses on a cloud computing server able to analyse data in real time and present the results obtained with visual effects which illustrates the prevailing indoor air conditions, making data easier to understand and more interesting to the user. In addition, the server can alert mobile application users or facility managers when air quality is poor so that remedial action can be undertaken immediately.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά