Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Καταλυτική υδρογόνωση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε μεθάνιο (CH4): Τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές

Marakakis Antonios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/334A849C-063C-4280-8D0C-B40220EFA21A
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος Μαρακάκης, "Καταλυτική υδρογόνωση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε μεθάνιο (CH4): Τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95514
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η αλόγιστη χρήση των ορυκτών καυσίμων έχει οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου αύξηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα. Αυτή η αύξηση παίζει τον σημαντικότερο ρόλο για την επίταση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την επικείμενη κλιματική αλλαγή. Με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής να γίνονται όλο και πιο φανερές, η ανάγκη μιας βιώσιμης λύσης βρίσκεται στην κορυφή των επιστημονικών και πολιτικών προτεραιοτήτων. Πολλές από τις προτεινόμενες λύσεις, συνεπάγονται με την αντικατάσταση των συμβατικών μορφών ενέργειας και την αναζήτηση περιβαλλοντικά φιλικών και ενεργειακά αποδοτικών νέων τεχνολογιών. Ανάμεσα στις λύσεις βρίσκεται και η μετατροπή του CO2 σε χρήσιμα χημικά προϊόντα ή/και καύσιμα όπως το μεθάνιο (CH4) ή αλκοόλες. Η παρούσα Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) εστιάζει στη καταλυτική μεθανοποίηση του CO2 ως μία εναλλακτική λύση. Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι να αναλύσει την αποδοτικότητα της διεργασίας χρησιμοποιώντας χαμηλού κόστους υλικά και υψηλής δραστικότητας καταλύτες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι παράμετροι που επηρεάζουν την απόδοση της αντίδρασης του Sabatier εξετάζονται. Έπειτα, η συλλογή CO2 και παραγωγή H2 αξιολογούνται, με έμφαση στις τεχνολογίες που δεν απαιτούν χρήση ορυκτών καυσίμων. Σε αυτήν την εργασία εξετάζεται επίσης η απόδοση της αντίδρασης για διάφορα καταλυτικά υλικά, καθώς και το περιβαλλοντικό της αντίκτυπο και η οικονομική της βιωσιμότητα. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τις δυνατότητες της καταλυτικής μεθανοποίησης του CO2 ως μια βιώσιμη λύση για την μείωση των εκπομπών CO2 και στην άμβλυνση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά