Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Μελέτη Περίπτωσης: Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ. Χανίων)

Mylonaki Myranta

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AE58D911-44D5-4BDB-A357-2F68CB340930
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μυράντα Μυλωνάκη, "Αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Μελέτη Περίπτωσης: Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ. Χανίων)", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95620
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η αξιολόγηση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης έχει ως σκοπό την αποτίμηση της απόδοσης του προσωπικού, προκειμένου ο Δημόσιος τομέας να καταστεί περισσότερο αποτελεσματικός.Στόχος της πολιτικό – διοικητικής εξουσίας είναι ο σχεδιασμός και η υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού, αντικειμενικού και δίκαιου συστήματος αξιολόγησης - απόδοσης του Ανθρωπίνου Δυναμικού. Tο Ανθρώπινο δυναμικό που ασχολείται στην Δημόσια Διοίκηση αποτελεί την βάση για την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων που συνεχώς τίθενται και αναπροσαρμόζονται λόγω των κοινωνικών-πολιτικών και οικονομικών συνθηκών που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει ενεργοποιήσει συγκεκριμένους μηχανισμούς μέσω των οποίων ηαπόδοση των εργαζομένων θα είναι αποτελεσματικότερη.Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ως νεοσύστατη ανεξάρτητη αρχή, θεωρώντας επιτακτική ανάγκη την σωστή διαχείριση των υπαλλήλων της έχει σχεδιάσει ένα νέο σύστημα Διαχείρισης του Ανθρωπίνου Δυναμικού βασιζόμενο σε 4 πυλώνες. Tο σύστημα διαχείρισης της αξιολόγησης των υπαλλήλων που ανήκουν σε αυτήν θεωρείται το σημαντικότερο από τους τέσσερις αυτούς πυλώνες.Η εισαγωγή της εφαρμογής του νέου συστήματος προκάλεσε σύγκρουση των υπαλλήλων με την Διοίκηση και συνάντησε αρκετές αρνητικές αντιδράσεις. με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εφαρμοσθεί εξ ολοκλήρου όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί και θεσμοθετηθεί.Οι ερωτήσεις που προσπαθεί να απαντήσει η παρούσα διατριβή είναι οι εξής: Τι καθορίζει την επιτυχία ή την αποτυχία ενός συστήματος αξιολόγησης; Ο σχεδιασμός του; Η εφαρμογή του; ή άλλοι παράγοντες; Στόχος της παρούσας εργασίας και μέσα από την έρευνα που έχει διεξαχθεί στη Δ.Ο.Υ. Χανίων είναι η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με το σύστημα αξιολόγησης στην Α.Α.Δ.Ε. Ένα από τα συμπεράσματα είναι ότι η αξιολόγηση αποτελεί μια διαδικασία όπου πρέπει να υπάρχει ενεργή συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενωνμερών.Στοχεύοντας μέσω αυτής της εργασίας ότι θα παραχθούν αξιόλογα συμπεράσματα για το πώς αντιλαμβάνονται την αξιολόγηση το προσωπικό της Δ.Ο.Υ .Χανίων, ευελπιστώ παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα αυτά στην Διοίκηση της Δ.Ο.Υ. να μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη εφαρμογή της αξιολόγησης προς όφελος όλων.Η μέθοδος της έρευνας είναι ποσοτική ενώ ως εργαλείο της χρησιμοποιήθηκε τοερωτηματολόγιο. Το δείγμα που απευθύνθηκε είναι οι υπάλληλοι όλων των τμημάτων της Δ.Ο.Υ. Χανίων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά