Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίβλεψη μεταναστευτικών ροών στα Ελληνικά χερσαία σύνορα με χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών μέσων και αισθητήρων. Οφέλη σε επίπεδο οικονομίας μέσων και προσωπικού

Oustoglou Theodora

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9A85612D-D4ED-4C07-AA25-3A42AD433D07
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεοδώρα Ούστογλου, "Επίβλεψη μεταναστευτικών ροών στα Ελληνικά χερσαία σύνορα με χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών μέσων και αισθητήρων. Οφέλη σε επίπεδο οικονομίας μέσων και προσωπικού", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95634
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εργασία πραγματεύεται την επιλογή σύγχρονων μέσων επιτήρησης και φύλαξης των συνόρων της Ελλάδας ως μια αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λύση σε σχέση με την σημερινή πραγματικότητα. Στα πλαίσια της συγγραφής, αρχικά θα δοθούν σημαντικοί ορισμοί και έπειτα θα γίνει μια ανασκόπηση των μαζικών μετακινήσεων προς την Ελλάδα από το 2014 μέχρι σήμερα, καθώς και των μέτρων φύλαξης των συνόρων τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από την Ελληνική Ȁυβέρνηση. Θα εξηγηθεί ο ρόλος της Frontex, του EUROSUR, όπως και θα δοθεί περιγραφή σημαντικών ελληνικών επιχειρήσεων που έλαβαν χώρα από το 2012 μέχρι και σήμερα. Θα παρουσιαστούν λύσεις για την φύλαξη των συνόρων που βασίζονται σε συστήματα Iot (Internet of things) και έπειτα θα αναλυθεί το έργο ενίσχυσης φύλαξης των συνόρων που αποφασίστηκε από την ελληνική κυβέρνηση το 2020. Τέλος, θα παρατεθούν δύο έργα φύλαξης χώρων που αξιοποιούν αντίστοιχο εξοπλισμό με το παραπάνω έργο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά