Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η επίδραση της πανδημίας Covid-19 στη σιωπηλή απόλυση και σιωπηλή παραίτηση

Lampropoulou Theodora

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/71C3E15D-27E6-4F22-B693-BA404B031576
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεοδώρα Λαμπροπούλου, "Η επίδραση της πανδημίας Covid-19 στη σιωπηλή απόλυση και σιωπηλή παραίτηση", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95653
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η αγορά εργασίας σε παγκόσμια κλίμακα ανακάμπτει μετά την πανδημία Covid-19, κατά την οποία έχουν εμφανιστεί πολλοί όροι που δεν χρησιμοποιούνταν ή ήταν γνωστοί στο παρελθόν. Έτσι κάνουν την εμφάνιση τους οι όροι «Σιωπηλή Παραίτηση» και «Σιωπηλή Απόλυση», οι οποίες είναι οι νέοι όροι του σύγχρονου εργασιακού χώρου. H πανδημία Cοvid-19 υπήρξε σημαντική κινητήρια δύναμη των σημερινών αλλαγών στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται την εργασία. Σε πολλές χώρες έχει γίνει μια απότομη αύξηση στον αριθμό των ατόμων που εγκαταλείπουν τις δουλειές τους. Το 2021, το ένα πέμπτο των εργαζομένων εξακολουθεί να λέει ότι σχεδιάζει να παραιτηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα αναζητώντας μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία και καλύτερες αμοιβές. Πολλοί νέοι εργαζόμενοι αναζητούν όλο και περισσότερο ευελιξία και σκοπό στη δουλειά τους, συνεχίζοντας να εργάζονται αλλά δεν επιτρέπουν στην εργασία να ελέγχει τη ζωή τους. Έτσι, η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού καταστρώνει νέες στρατηγικές με στόχο την προσέλκυση νέων εργαζομένων που θα ωφελήσουν στην εξέλιξη της εταιρείας, αλλά καταστρώνουν και πλάνα για να διατηρήσουν στο δυναμικό τους τα ικανά στελέχη. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να γίνει η αναγνώριση των αναγκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Ανακαλύπτοντας αυτές τις ανάγκες οι εταιρείες μπορούν να κάνουν τις διορθωτικές ενέργειες διαχείρισης του προσωπικού, με στόχο να μην αναπτυχθούν τα φαινόμενα της Σιωπηλής Απόλυσης και της Σιωπηλής Παραίτησης. Αυτή η εργασία επιχειρεί να τεκμηριώσει τον αντίκτυπο της πανδημίας και τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στον εργασιακό χώρο και πως αυτές επηρεάζουν την απόδοση των εταιριών και την ικανοποίηση των στόχων των εργοδοτών. Η πανδημία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμες αλλαγές στην προτίμηση εργασιών, στα επιχειρηματικά μοντέλα και στους τρόπους εργασίας. Για να γίνουν κατανοητά τα παραπάνω θα διεξαχθούν έρευνες σε διάφορα άρθρα που αναφέρουν κυρίως την Σιωπηλή Απόλυση και την Σιωπηλή Παραίτηση. Κατά την διάρκεια της εργασίας αυτής θα πραγματοποιηθεί έρευνα με σκοπό την καταγραφή της ψυχολογίας και της απόδοσης των εργαζομένων από τις πηγές εξόρυξης δεδομένων της Eurostat. Στην έρευνα συμμετέχουν διάφορες ηλικίες και ειδικότητες που θα κληθούν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο. Οι ερωτήσεις θα στοχεύουν κυρίως στην επιρροή της πανδημίας στην προσωπική εξέλιξη και στην καθημερινότητα των εργαζομένων στην Ελλάδα. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της εργασίας αυτής, είναι η σύγκριση ανάμεσα στην αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς πριν την πανδημία και μετά και πόσο μέσα από την τεχνολογία έχουν αλλάξει οι εργασιακές συνθήκες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά