Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Φραιζάρισμα 2.5 αξόνων με τη βοήθεια λογισμικού CAD/CAM

Theocharis Evangelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/51F2F062-0CD4-4F49-91AD-A5EE2C382E98
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευάγγελος Θεοχάρης, "Φραιζάρισμα 2.5 αξόνων με τη βοήθεια λογισμικού CAD/CAM", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95711
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία θα πραγματοποιηθεί ανάλυση της διαδικασίας ορισμού τεμαχίων στο λογισμικό Autodesk Inventor CAM με απώτερο σκοπό την εξαγωγή του κώδικα καθοδήγησης (G-code). Θα παρουσιαστούν όλα τα βήματα που είναι αναγκαία για να φτάσει ο χρήστης στο τελικό στάδιο της εξαγωγής του κώδικα, τα οποία ενδεικτικά αφορούν: -την αρχικοποίηση του τεμαχίου και της CNC μηχανής, -την κατάλληλη επιλογή και παραμετροποίηση κατεργασιών – στρατηγικών φραιζαρίσματος και τέλος, -τις αναγκαίες ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να μεταφραστούν κατάλληλα οι διαδρομές του εργαλείου σε γλώσσα που καταλαβαίνει η μηχανή. Τελικά, θα δοθούν οδηγίες προσομοίωσης των διαδρομών του εργαλείου αλλά και μέθοδος παρουσίασης τους σε ηλεκτρονικό φύλλο χαρτιού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά