Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συγκριτική ανάλυση ικανοποίησης επιβατών Ασιατικών αεροπορικών εταιρειών

Pateraki Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/50E96E1C-19B0-4E81-BAB3-85F913D714FD
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Πατεράκη, "Συγκριτική ανάλυση ικανοποίησης επιβατών Ασιατικών αεροπορικών εταιρειών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Πολυτεχνείο Κρήτης:Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95764
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως στόχο την εύρεση ικανών και αναγκαίωνσυνθηκών για την ικανοποίηση των επιβατών πέντε Ασιατικών αεροπορικών εταιριών με τη μέθοδο fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fs/QCA) και τη πολυκριτήρια μέθοδο MUSA. Η μέθοδος fs/QCA στηρίζεται στα ασαφή σύνολα και έχει σαν σκοπό την ανεύρεση των αιτιωδών συνθηκών που είναι αναγκαίες και ικανές να οδηγήσουν σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα (στην περίπτωσή μας στην Ολική ικανοποίηση -Overall rating). Η εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια και χωρίζεται στο θεωρητικό, κεφάλαια ένα με τέσσερα και στο πειραματικό μέρος, κεφάλαια πέντε μέχρι επτά. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή και παρουσιάζονται περιληπτικά κάποιες μέθοδοι – τεχνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα για τη μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των επιβατώνκαθώς και ο στόχος της διπλωματικής. Ακολουθεί στο δεύτερο κεφάλαιο η περιγραφή των κριτηρίων και συνοπτικά ιστορικά στοιχεία των εξεταζόμενων αεροπορικών αερογραμμών. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται εκτενώς οι μέθοδοι – τεχνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα για τη μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των επιβατών. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η θεωρία των fyzzy sets, QCA και MUSA. Στο πειραματικό μέρος και στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται στατιστικά οι απαντήσεις των επιβατών με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS και του λογισμικού Microsoft excel. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μεθόδου fs/QCA και στο έβδομο κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσματα με τη βοήθεια της MUSA. Στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα της μελέτης και η βιβλιογραφία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά