Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Οι επιπτώσεις της πανδημίας covid-19 στις στρατηγικές του τουριστικού μάρκετινγκ

Archontaki Antonia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/99809D06-ACBB-4D1E-AF70-512D80C0E7CD
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντωνία Αρχοντάκη, "Οι επιπτώσεις της πανδημίας covid-19 στις στρατηγικές του τουριστικού μάρκετινγκ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95856
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αποτυπώνονται οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης που αυτή προξένησε στις στρατηγικές του τουριστικού μάρκετινγκ, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Παρουσιάζεται η θέση του τουρισμού στην παγκόσμια αλλά κι εθνική μας οικονομία, όπως και η επίδραση της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης στα τουριστικά μεγέθη. Παρατίθενται οι γενικότερες έννοιες της έρευνας και τα μεθοδολογικά εργαλεία με τα οποία διεξήχθη η παρούσα μελέτη και τα οποία επικεντρώθηκαν στην εφαρμογή της επιστήμης των συστημάτων στη διαχείριση πληροφορίας. Παρουσιάζονται οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην οικονομία, την αγορά εργασίας και τον τουρισμό τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Περιγράφονται οι στρατηγικές μάρκετινγκ που προτάθηκαν κι εφαρμόστηκαν από την ελληνική και διεθνή επιχειρηματική κοινότητα του τουρισμού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υγειονομική κρίση και να ανακάμψει η παγκόσμια τουριστική κίνηση. Τέλος, αξιολογούνται οι παραπάνω στρατηγικές με την οπτική της επιστήμης των συστημάτων και διατυπώνονται κάποια γενικά συμπεράσματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά