Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πράσινο μάρκετινγκ: στρατηγικές βιωσιμότητας στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης

Katsanevakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/19B5A8BC-3382-4F90-ADCC-60963A02FB0A
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Κατσανεβάκης, "Πράσινο μάρκετινγκ: στρατηγικές βιωσιμότητας στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.95997
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες διανύουμε μια εποχή με έννοιες όπως πράσινηανάπτυξη και πράσινο μάρκετινγκ να απασχολούν έντονα τις επιχειρηματικέςδραστηριότητες σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλες οι μορφές οργανισμών δρουν καιεπηρεάζονται από αυτήν την εξέλιξη είτε είναι σε μορφή εταιρείας/οργανισμού είτεένα ολόκληρο κράτος. Κυβερνήσεις διαμόρφωσαν πολιτικές, πιο φιλικές με τοπεριβάλλον, πιο βιώσιμες χωρίς να αλλοιώνονται τα αποτελέσματα, αλλά με δράσεις όπου δεν βλάπτουν το περιβάλλον, ώστε η ‘’παραγωγική μας μανία’’ να μην μειωθεί και να βρεθούμε μπροστά σε καταστροφικά δρώμενα.Πέραν το κομμάτι της πολιτείας, οι επιχειρήσεις πλέον έχουν μια καλύτερηεικόνα της πράσινης ανάπτυξης αλλά και του πως μπορεί να βοηθήσει τις ίδιες. Με νέα προϊόντα, συνεχείς αλλαγές και προσαρμογές βάση των αναγκών της εποχής οι επιχειρήσεις προβαίνουν στην ανάπτυξη πράσινων περιβαλλοντικών προγραμμάτων μιας και η συγκεκριμένη ‘’κούρσα’’ είναι μονόδρομος για όποιον επιζητά την επιχειρηματική επιβίωση και ανάπτυξη.Η παρούσα διπλωματική πραγματεύεται αρχικώς την ιστορική εξέλιξη τουπράσινου μάρκετινγκ από την γέννηση του, ποιοι οι λόγοι που οδηγήθηκαν εκεί και η συσχέτιση του με την οικονομία – περιβάλλον. Εν συνεχεία, μια ανάλυση του γιατί οι επιχειρήσεις προσεγγίζουν τέτοιου είδους πολιτικές μάρκετινγκ και με ποιο τρόπο, τι κίνητρα δηλαδή έχουν αλλά και ποιες ευκαιρίες αναζητάνε με σκοπό να τις συμπεριλάβουνε στις στρατηγικές/πολιτικές τους. Θα αναφερθούν πρακτικάπαραδείγματα και αναφορές.Έπειτα θα γίνει μια σχετική ανάλυση του πως μπορεί ένας δήμος ή μια κοινότητα να χρησιμοποιήσει το πράσινο μάρκετινγκ στα πλαίσια της βιωσιμότητας,με πολιτικές και δράσεις στα πλαίσια της ανάπτυξης του. Υπαρκτά παραδείγματα αλλά και προτάσεις-ιδέες για δράσεις θα αναφερθούν με ρεαλιστικές κινήσεις που μπορούν να φέρουν άμεσα και δραστικά αποτελέσματα λόγω του μεγάλου όγκου μιας κοινότητας.Τέλος θα παρουσιαστεί ένα ερωτηματολόγιο, αναφερόμενο στην οπτική πουεπικρατεί αναφορικά της βιωσιμότητας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνηςδειγματοληπτικά στα πλαίσια μιας κοινότητας. Μέσα από αυτήν την έρευνα, θα γίνει προσπάθεια ώστε να εξαχθεί η αντιμετώπιση του κόσμου συγκριτικά με το περιβάλλον, την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου αλλά και κατά πόσο αποκρίνεται βάση αυτών. Θα δημιουργηθούν τα σχετικά διαγράμματα βάση των αποτελεσμάτων και στην συνέχεια θα γίνει και η ανάλυση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά