Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση της εταιρικής στρατηγικής και των παραγόντων που επηρέασαν την ανταπόκριση ενός Γενικού Νοσοκομείου στην πανδημία SARS Covid – 19: η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

Bolotis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F2903CFE-4927-4573-9A31-53F53E6B0274
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Μπολώτης, "Διερεύνηση της εταιρικής στρατηγικής και των παραγόντων που επηρέασαν την ανταπόκριση ενός Γενικού Νοσοκομείου στην πανδημία SARS Covid – 19: η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνεί https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96031
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Βασικός σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου για το Νοσηλευτικό Ίδρυμα των Χανίων και συγκεκριμένα για το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» (ΓΝΧ) σε καταστάσεις Διαχείρισης Κρίσεων, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και αποδοτικά κατά την διάρκεια ενός τέτοιου συμβάντος, όπως η περίπτωση της αντιμετώπισης της κρίσης της πανδημίας Covid – 19.Για την επίτευξη του ανωτέρου σκοπού διαμορφώθηκαν οι ακόλουθοι επιμέρους στόχοι:• Αξιολόγηση της διοικητικής διάρθρωσης του ΓΝΧ και του βαθμού ετοιμότητας προκειμένου να αντιμετωπίσει την πανδημία Covid – 19.• Αξιολόγηση των «παραδοσιακών» επιχειρησιακών σχεδίων του ΓΝΧ.• Συγκριτική αξιολόγηση του βαθμού ευελιξίας και μετασχηματισμού του ΓΝΧ, Business Process Reengineering (BPR), με σκοπό την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη θωράκιση του ΓΝΧ έναντι της πανδημίας καθώς και για την διαχείριση αυτής της κατάστασης.• Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την αποδοτική αντίδραση των νοσηλευτικών μονάδων κατά την πανδημία Covid – 19• Εντοπισμός των διοικητικών αδυναμιών μέσω από τα «παραδοσιακά» επιχειρησιακά σχεδία του ΓΝΧ.• Εξέταση των αιτιών αντίστασης του προσωπικού όλων των βαθμίδων του ΓΝΧ κατά την εφαρμογή των επιχειρουμένων αλλαγών. • Αξιολόγηση της χρήσης πόρων, υλικοτεχνικών υποδομών και του ρόλου της εκπαίδευσης του προσωπικού.Η παρούσα διατριβή επιχειρεί να αποτυπώσει τους καθοριστικούς παράγοντες που επηρέασαν την ανταπόκριση του ΓΝΧ στην αντιμετώπιση και διαχείριση της Πανδημίας Covid – 19. Όπως θα αναφερθεί και στη συνέχεια, το ξέσπασμα της Πανδημίας βρήκε το ΕΣΥ σε μια αρκετά κρίσιμη καμπή, μετά από 40 έτη λειτουργίας. Η Πανδημία έθεσε υπό αμφισβήτηση την ανθεκτικότητα και την βιωσιμότητα των Συστημάτων Υγείας ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και το ΕΣΥ. Παθογένειες ετών ήρθαν στην επιφάνεια, ανάμεσα στις οποίες: η ελλιπής χρηματοδότηση, η υποστελέχωση, η ανεπάρκεια πόρων, η χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η χαμηλή διείσδυση των ΤΠΕ, ο παρωχημένος τρόπος διοίκησης των Μονάδων Υγείας κ.ο.κ. Η επείγουσα υγειονομική κρίση καθώς και το ασφυκτικό χρονικό περιθώριο αντίδρασης, όπως αυτό διαμορφώθηκε από την Πανδημία, δεν έδωσε πολλά περιθώρια για σχεδιασμό και δραστικές μεταβολές. Όλο αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο, επιδεινώθηκε καθώς η Πανδημία έφερε νέα, άγνωστα δεδομένα, κάτι που έφερε τις Μονάδες Υγείας αντιμέτωπες με έναν πραγματικό εφιάλτη. Παράλληλα με την αντιμετώπιση της Πανδημίας, οι Μονάδες Υγείας και τα Νοσοκομεία ανά τον κόσμο έπρεπε να διαχειριστούν την Πανδημία και να συνεχίσουν να λειτουργούν τις κλινικές και τις μονάδες τους, έπρεπε να συνεχίσουν την καθημερινή λειτουργία και δραστηριότητά τους. Όλα αυτά, σε αχαρτογράφητα ύδατα και με νέες Διοικήσεις στα Νοσοκομεία της χώρας. Η Υγειονομική Κρίση όμως, αποτέλεσε και μια ευκαιρία. Κάτω από αυτές τις πρωτόγνωρα δύσκολες συνθήκες, έγιναν πολλά. Ανανεώθηκε ο εξοπλισμός, βιοιατρικός και τεχνολογικός, στο σύνολο σχεδόν των 127 Νοσοκομείων. Διπλασιάστηκαν οι κλίνες ΜΕΘ σε όλη την χώρα. Έγιναν αρκετές προσλήψεις Νοσηλευτικού & Ιατρικού Προσωπικού. Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός έγινε προαπαιτούμενο στις συνθήκες της Πανδημίας και μια αδήριτη ανάγκη προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά. Δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή σύγχρονων ΣΔΠ τα οποία αυξάνουν την ποιότητα και την ασφάλεια της παρεχόμενης ιατρονοσηλευτικής φροντίδας. Το ανθρώπινο δυναμικό εκπαιδεύτηκε και απέκτησε νέες δεξιότητες και ικανότητες μέσα στην Πανδημία. Ο Ανασχεδιασμός των Επιχειρησιακών Διαδικασιών που επιχειρήθηκε, έστω και αν έλαβε χώρα υπό ασφυκτικές συνθήκες, βελτίωσε την αποτελεσματικότητα καθώς και τον τρόπο της διοικητικής διάρθρωσης, οργάνωσης και λειτουργίας των Νοσοκομείων. Αναμφίβολα, έγιναν αρκετοί λάθος χειρισμοί. Νέα, άγνωστα δεδομένα, νέες διοικήσεις, παθογένειες δεκαετιών, ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο και συνθήκες διαχείρισης και αντιμετώπισης, όλα συνετέλεσαν σε κάποιο βαθμό. Το ΕΣΥ όμως, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι άντεξε. Ο Νοσοκομειακός κλάδος σήκωσε το βάρος της Πανδημίας και άντεξε χωρίς να περιορίσει σημαντικά την παροχή δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. αναδιοργανώθηκε, έγινε πιο αποτελεσματικός και αποδοτικός. Ο Ανασχεδιασμός των Επιχειρησιακών Διαδικασιών καθώς και η εφαρμογή σύγχρονων ΣΔΠ είναι εφικτά και μάλιστα με σημαντικά και θεαματικά αποτελέσματα. Το ΕΣΥ μπορεί και πρέπει να βάλει στο επίκεντρο τον ασθενή – πολίτη και να επαναπροσδιορίσει την επαφή του με την κοινωνία, διαδραματίζοντας έναν νέο, ουσιαστικό και βασικό ρόλο στην Πρό

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά