Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η χρήση του πλαισίου Scrum για το σχεδιασμό δύο προϊόντων ηλεκτρονικής

Daskalakis Antonios, Michailakis Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6A50CC3C-4169-4BFC-A198-E59DE19C46DB
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος Δασκαλάκης, Παναγιώτης Μιχαηλάκης, "Η χρήση του πλαισίου Scrum για το σχεδιασμό δύο προϊόντων ηλεκτρονικής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96091
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία, αφορά τον σχεδιασμό δύο προϊόντων ηλεκτρονικής, με τη χρήση του πλαισίου Scrum. Σκοπός της είναι, η κατανόηση του πλαισίου και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητάς του, μέσω της εφαρμογής του. Αρχικά, πραγματοποιείται μία ανάλυση στα θεμελιώδη συστήματα παραγωγής και μεθοδολογίες που επιτέλεσαν παράγοντες επηρεασμού των αξιών και των πρακτικών του Scrum. Στη συνέχεια, σημειώνεται η ιστορική αναδρομή από τη δημιουργία του έως και σήμερα, καθώς επεξηγείται ο οδηγός του πλαισίου. Αμέσως επόμενη, είναι η παρουσίαση σημαντικών παραδειγμάτων εφαρμογής του, από εταιρείες και οργανισμούς μεγάλου βεληνεκούς και η σύγκριση του με τη παραδοσιακή προσέγγιση διαχείρισης έργων, το μοντέλο του καταρράκτη. Ακολούθως, παρουσιάζεται η πρακτική εφαρμογή του Scrum στους εργαστηριακούς χώρους του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας και προτείνονται μελλοντικές ιδέες, σχετικές με την ενσωμάτωση του πλαισίου στο γνωστικό αντικείμενο της σχολής των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά