Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση των παγκόσμιων εξαγωγών – εισαγωγών τροφίμων

Michailidis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/94D55750-343D-4332-B62C-A72D74DA2DCD
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντιίνος Μιχαηλίδης, "Ανάλυση των παγκόσμιων εξαγωγών – εισαγωγών τροφίμων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96151
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή αναλύει τα δεδομένα των 30 κορυφαίων χωρών στον τομέα των τροφίμων σχετικά με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές τους τα τελευταία δέκα χρόνια. Ο κατάλογος των μεγάλων εισαγωγέων τροφίμων περιλαμβάνει τόσο ανεπτυγμένες οικονομίες όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Γαλλία, όσο και οι αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα, η Βραζιλία, η Ινδονησία και η Τουρκία. Πολλές από αυτές τις χώρες εξαρτώνται από εισαγόμενα προϊόντα διατροφής λόγω έλλειψης αυτάρκειας στην παραγωγή τροφίμων ή οικονομικών πολιτικών. Από την άλλη πλευρά, ο κατάλογος των μεγάλων εξαγωγέων τροφίμων υποδηλώνει ότι αυτές οι χώρες έχουν δημιουργήσει εμπορικές σχέσεις με άλλες χώρες και έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσον αφορά την ποιότητα, την τιμή ή και τα δύο. Ενώ οι εξαγωγές τροφίμων υποδηλώνουν ισχυρή βιομηχανία τροφίμων και παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, την επισιτιστική ασφάλεια και τη δίκαιη κατανομή των οφελών στο εμπόριο τροφίμων. Η εργασία υπογραμμίζει τη σχέση μεταξύ του ΑΕΠ μιας χώρας και της ικανότητάς της να παράγει και να εξάγει προϊόντα διατροφής. Επιπλέον, τονίζει τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ της κάλυψης των αναγκών σε τρόφιμα μέσω των εισαγωγών και της προώθησης της τοπικής παραγωγής και βιωσιμότητας τροφίμων. Τέλος, το άρθρο αναλύει το εμπορικό ισοζύγιο τροφίμων και το πώς αυτό επηρεάζεται από την οικονομία μιας χώρας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά