Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αλγοριθμική επίλυση του προβλήματος δρομολόγησης μη στελεχωμένων εναέριων οχημάτων με παραλαβές, παραδόσεις και σταθμούς αντικατάστασης μπαταριών

Giannoulakis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BFD39219-BD91-40E4-BBF2-F3AC9219541E
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Γιαννουλάκης, "Αλγοριθμική επίλυση του προβλήματος δρομολόγησης μη στελεχωμένων εναέριων οχημάτων με παραλαβές, παραδόσεις και σταθμούς αντικατάστασης μπαταριών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96228
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εφοδιαστική αλυσίδα είναι η διαδικασία μεταφοράς ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας από το σημείο παραγωγής στο σημείο παράδοσης με κύριο μέλημα τη μείωση του λειτουργικού κόστους της μεταφοράς των προϊόντων και την αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη. Η εφοδιαστική αλυσίδα με σύμμαχο την τεχνολογία εξελίσσεται διαρκώς, με την εύρεση προηγμένων τρόπων και εναλλακτικών επίτευξης του σκοπού της. Στην παρούσα διπλωματική εργασία μοντελοποιείται κι επιλύεται το πρόβλημα Δρομολόγησης Μη- Στελεχωμένου Εναέριου Οχημάτος με Παραλαβές, Παραδόσεις και Σταθμούς Αντικατάστασης Μπαταριών. Σκοπός του προβλήματος είναι η βελτιστοποίηση της διαδρομής, ελαχιστοποιώντας την ενέργεια του drone. Το drone πραγματοποιεί την παραλαβή πακέτων με προκαθορισμένο βάρος από ένα σύνολο πωλητών, καθώς και την παράδοση σε ένα σύνολο αγοραστών, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς χωρητικότητας και ενέργειας. Σε περίπτωση αξιοποίησης της εκάστοτε μπαταρίας, το drone οδηγείται στον κοντινότερο σταθμό αντικατάστασης μπαταρίας, προϋποθέτοντας ότι υπάρχει διαθεσιμότητα. Για την επίλυση του προβλήματος υλοποιείται ένας υβριδικός αλγόριθμος, ο οποίος αποτελείται από τον αλγόριθμο Απληστης Τυχαιοποιημένης Αναζήτησης για την αρχικοποίηση της γειτονιάς, γνωρίζοντας την θέση του κάθε πελάτη και των σταθμών και από τον αλγόριθμο Μεταβλητής Γειτονιάς Αναζήτησης για την βελτιστοποίηση της λύσης εφαρμόζοντας διάφορες μεθόδους τοπικής αναζήτησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά