Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εργονομικός σχεδιασμός με ανθρώπινα μοντέλα χρησιμοποιώντας εργαλεία CAD (εφαρμογή σε γραμμές παραγωγής)

Douris Antonios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/62797B8B-E26C-483F-A7FE-5227D426C15C
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος Δουρής, " Εργονομικός σχεδιασμός με ανθρώπινα μοντέλα χρησιμοποιώντας εργαλεία CAD (εφαρμογή σε γραμμές παραγωγής)", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96240
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία θα εκπονηθεί στον τομέα της Εργονομίας και Ασφάλειας Εργασίας στα πλαίσια του σχεδιασμού και της ανάλυσης επαγγελματικών κινδύνων μιας γραμμής παραγωγής. Η Εργονομία είναι η διαδικασία σχεδιασμού και οργάνωσης των χώρων εργασίας, εργαλείων, μηχανημάτων, συσκευών και γενικά οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιεί ο άνθρωπος ούτος ώστε να αποβούν αποδοτικά γι’ αυτόν χωρίς να βλάψουν την υγεία του. Επομένως, η εργονομία ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται σε αρμονία με το περιβάλλον του καθώς και με τα αντικείμενα με τα οποία έρχεται σε καθημερινή επαφή. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο εργονομικός σχεδιασμός μίας γραμμής παραγωγής χρησιμοποιώντας ανθρώπινα μοντέλα και εργαλεία CAD και στην πορεία να προχωρήσει στην ανάλυση κινδύνων, καθώς και στον προσδιορισμό αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και προστασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά