Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βελτιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας εργοστασίου με χρήση Business Process Modeling Notation (BPMN)

Papadimitriou Anastasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5FDB08AC-9A01-40E9-B17D-9CB0965F4627
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστάσιος Παπαδημητρίου, "Βελτιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας εργοστασίου με χρήση Business Process Modeling Notation (BPMN)", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96321
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη σύγχρονη αεροπορία, τα αεροσκάφη, ο εξοπλισμός εξυπηρέτησης τους καθώς και μεμονωμένα εξαρτήματα αυτών, κατόπιν ορισμένων κύκλων λειτουργίας, χρήζουν Εργοστασιακής Συντήρησης, ή αναβάθμισης ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν με ασφάλεια. Η ένταξή τους σε Εργοστασιακό φορέα και η συντήρηση τους απαιτεί κατάτμηση εργασιών ώστε κάθε υποεξάρτημα να ακολουθήσει μια προεπιλεγμένη ροή των απαιτούμενων επιθεωρήσεων και επισκευών, με σκοπό την άμεση απόδοσή του για τη συναρμολόγηση του κυρίου εξαρτήματος. Αυτή η κατάτμηση εργασιών καθώς και η ροή αυτών θα πρέπει να αξιολογείται συχνά και ειδικότερα κατά την αρχική ένταξη των εξαρτημάτων στον Εργοστασιακό φορέα με σκοπό τη βελτιστοποίηση των απαιτούμενων χρόνων και την αντιμετώπιση έγκαιρα των όποιων καθυστερήσεων στην απόδοση. Ακόμα και σε καθημερινές διαδικασίες, η ελλιπής περιγραφή, ειδικά σε κρίσιμους τομείς, καθιστά την υλοποίηση τους δύσκολη, καθώς δεν μπορεί να εξασφαλιστεί ένα ικανό επίπεδο λεπτομέρειας. Έτσι η μοντελοποίηση διαδικασιών ήρθε σαν ανάγκη δημιουργίας μιας κοινής γλώσσας η οποία με τη χρήση σημειογραφίας, έχει ως αποτέλεσμα μέσω της οπτικοποίησης με τη γραφική αναπαράσταση να γίνεται αντιληπτή σε όλα τα μέλη μιας ομάδας. Η χρήση του BPMN ως μέθοδο Μοντελοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών, λαμβάνοντας υπόψιν κατά το σχεδιασμό τις αντίστοιχες παραμέτρους, δημιουργεί μια ξεκάθαρη εικόνα για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν καθώς σε συνδυασμό με την προσομοίωσή με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων είναι το κλειδί που οδηγεί στην τήρηση και τη βελτιστοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά