Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση καταναλωτικής συμπεριφοράς με χρήση μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης και εξόρυξης δεδομένων

Kalogerakis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7A594D77-5AC1-4CB9-81A8-3D0086313C6B
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Καλογεράκης, "Ανάλυση καταναλωτικής συμπεριφοράς με χρήση μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης και εξόρυξης δεδομένων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96470
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η σημερινή ιδεολογία του μάρκετινγκ τοποθετεί τον πελάτη – καταναλωτή στο κέντρο του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων, προσπαθώντας να επιτύχει δύο στόχους ταυτόχρονα (Matsatsinis and Siskos, 2002): να ικανοποιήσει κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο τις ανάγκες του καταναλωτή, και να αυξήσει τα κέρδη των επιχειρήσεων. Η αγορά έχει πάψει πλέον να είναι προσανατολισμένη στα προϊόντα (product oriented) και έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στον καταναλωτή (consumer oriented).Το μάρκετινγκ στοχεύει περισσότερο στον καταναλωτή, στις ανάγκες και τις επιθυμίες του, τις οποίες προσπαθεί να ικανοποιήσει με τη δημιουργία και παραγωγή των κατάλληλων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία και του τα προσφέρει στην πλέον αρμόζουσα τιμή. Στην προσπάθεια αυτή, έχουν αναπτυχθεί αρκετές εφαρμογές μέτρησης και ανάλυσης της ικανοποίησης των πελατών, με κύριο στόχο τον εντοπισμό των αδύναμων σημείων των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχει η εκάστοτε εταιρεία, προκειμένου να ληφθούν κατάλληλα μέτρα με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των καταναλωτών.Στη παρούσα διπλωματική εργασία, κύριος στόχος είναι η εφαρμογή συνδυασμού μεθόδων πολυκριτήριων μεθόδων όπως MUSA (MUlticriteria Satisfaction Analysis) και MUSA-KANO με μεθόδους εξόρυξης δεδομένων για την τμηματοποίηση της αγοράς και έρευνα ικανοποίησης πελατών στα προϊόντα μιας μεγάλης εταιρίας καλλυντικών σε δεδομένα που θα συγκεντρωθούν με πρωτογενείς έρευνες αγοράς. Οι αναλύσεις που θα ακολουθήσουν και τα συμπεράσματά τους, θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρία για να ανταποκριθεί στις επιμέρους απαιτήσεις των πελατών, με στόχο την εφαρμογή εξειδικευμένων πολιτικών με στόχο την αύξηση των επιπέδων ικανοποίησής τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά