Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χρηματοοικονομική ανάλυση μιας εταιρείας ένδυσης

Tsoumanis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AA858E28-28E5-42FA-897B-8F35E3AE0816
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Τσουμάνης, "Χρηματοοικονομική ανάλυση μιας εταιρείας ένδυσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96473
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια χρηματοοικονομική ανάλυση μιας εταιρείας ένδυσης εντός μίας τετραετίας και ως δείγμα χρησιμοποιήθηκε η THE LIFE UP LTD, αντιπρόσωπος ενός μεγάλου brand στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό. Xρησιμοποιώντας αναλυτικές μεθόδους όπως οι αριθμητικοί δείκτες και οι οριζόντιες και κάθετες αναλύσεις, η εργασία παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την πορεία της εταιρείας, τις αδυναμίες της, την οικονομική βιωσιμότητά της και τις μελλοντικές επενδυτικές στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει για τη βελτίωση της θέσης της. Επιπλέον, μελετάται ο τρόπος με τον οποίο η πανδημία του COVID-19 επηρέασε τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας γενικότερα, αλλά και τη συγκεκριμένη εταιρεία. Τέλος, η εργασία συνοψίζει τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη λήψη αποφάσεων και την υιοθέτηση μέτρων με σκοπό την βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης και της οικονομικής βιωσιμότητας της εν λόγω εταιρείας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά