Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκού σταθμού 400kw, στο Ρέθυμνο

Koutrakis Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BA22F7F6-D684-431D-B900-337D6EA425BA
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Κουτράκης, "Οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκού σταθμού 400kw, στο Ρέθυμνο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96531
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην οικονομική ανάλυση ενός φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 400 kW στην περιοχή του Ρεθύμνου. Απώτερος στόχος είναι η παρουσίαση συγκρίσιμων στοιχείων μαναδίαίου κόστους παραγωγής ενέργειας και κατ’ επέκταση να παρέχει μια αξιόπιστη βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος. Η εργασία ξεκινά με μια λεπτομερή ανάλυση των τεχνικών απαιτήσεων για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού, όπως η αξιολόγηση της ηλιοφάνειας, η κλιματική συνθήκη και η τοπογραφία της περιοχής. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ο υπολογισμός κριτηρίων αξιολόγησης επενδύσεων και του μοναδιαίου κόστους ενέργειας. Στη συνέχεια πραγματοποιείται ανάλυση ευαισθησίας. Τα δεδομένα προέρχονται από ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 80 kW στην αντίστοιχη περιοχή, κατά τη διάρκεια των 10 ετών λειτουργίας του.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά