Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολιτικές επένδυσης, παράγοντες επιλογής καταλύματος και παράγοντες ικανοποίησης πελατών σε ξενοδοχειακές μονάδες τεσσάρων και πέντε αστέρων: Επιπτώσεις από την πανδημία του κορονοϊού SARS-CoV-2

Asmargiannakis Petros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9AE8DA66-2EDC-4CC4-9374-F4C7D1F83A6E
Έτος 2023
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Πέτρος Ασμαργιαννάκης, "Πολιτικές επένδυσης, παράγοντες επιλογής καταλύματος και παράγοντες ικανοποίησης πελατών σε ξενοδοχειακές μονάδες τεσσάρων και πέντε αστέρων: Επιπτώσεις από την πανδημία του κορονοϊού SARS-CoV-2", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96555
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα έρευνα, θα γίνει μια προσπάθεια να καταγραφούν οι προτιμήσεις της ανώτατης διοίκησης των ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων και πέντε αστέρων στην κατανομή επενδυτικών πόρων για την περαιτέρω βελτίωση και επέκταση αυτών. Παράλληλα, θα ερευνηθούν τα χαρακτηριστικά που οι δυνητικοί πελάτες και οι πελάτες ξενοδοχειακών μονάδων προκρίνουν ως τα σημαντικότερα για την επιλογή ξενοδοχειακής μονάδας και για την ικανοποίηση τους από την διαμονή τους σε αυτή αντίστοιχα. Μάλιστα, θα εξεταστεί εάν τα διάφορα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε συμμετέχοντα στην έρευνα όπως το φύλλο ή η ηλικιακή ομάδα διαδραματίζουν κάποιο ρόλο σε διαμόρφωση και τη μεταβολή αυτών των επιλογών. Η ιεράρχηση της σημαντικότητας των διαφορών στοιχείων ενδιαφέροντος (των επενδυτικών προτεραιοτήτων για τα στελέχη της διοίκησης, των παραγόντων επιλογής καταλύματος για τους δυνητικούς πελάτες και των παραγόντων ικανοποίησης από τη διαμονή) της κάθε ομάδας (ιδιοκτητών – δυνητικών πελατών – πελατών) θα γίνει μέσα από έρευνες δομημένου ερωτηματολογίου. Σε ένα δεύτερο στάδιο, θα επιχειρηθεί η εκτίμηση της επίπτωσης ενός οικονομικού υπερ-σόκ (super-shock), όπως αυτό που προκλήθηκε από την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού, στον ξενοδοχειακό κλάδο και να εκτιμηθεί αν επέφερε στατιστικά σημαντική μεταβολή στις προτεραιότητες κατανομής επενδυτικών πόρων για τους ιδιοκτήτες των ξενοδοχειακών μονάδων, στην ιεράρχηση των παραγόντων επιλογής ξενοδοχειακών μονάδων των δυνητικών πελατών και στην σημασία των παραγόντων ικανοποίησης από τη διαμονή για τους πελάτες των ξενοδοχείων τεσσάρων και πέντε αστέρων. Ακολούθως, σε ένα τρίτο στάδιο, μέσα από στατιστικές μεθόδους ανάλυσης και μοντέλα παλινδρόμησης, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε εάν τα διάφορα ατομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων από τις τρεις ομάδες που εξετάζουμε στην έρευνα μας (ιδιοκτητών – δυνητικών πελατών – πελατών) επηρεάζουν την αντίληψη τους για τη μεταβολή των προτιμήσεων τους που επέφερε η εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού και η λήψη μέτρων παγκοσμίως για την αντιμετώπιση της καθώς και τον οικονομικό αντίκτυπο στο νέο διαμορφούμενο μετά την πανδημία περιβάλλον όπως αυτός εκφράζεται μέσα από το ύψος των επενδυτικών δαπανών και της διάρκειας και των δαπανών διακοπών σε ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων αντίστοιχα. Εξ’ όσων γνωρίζουμε, η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη που ακολουθεί αυτή την ολιστική προσέγγιση διερευνώντας ταυτόχρονα τόσο τις προτεραιότητες της πλευράς της διοίκησης των ξενοδοχειακών μονάδων όσο και τις προτιμήσεις του πελατολογίου τους καθώς, επίσης, είναι και η πρώτη έρευνα που μελετά την επίπτωση της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού στην κατανομή των επενδυτικών πόρων από πλευράς ιδιοκτητών και στην ιεράρχηση των κριτηρίων επιλογής και ικανοποίησης από πλευράς πελατών για την διαμονή σε μια ξενοδοχειακή μονάδα τεσσάρων και πέντε αστέρων. Τα δείγματα που θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα έρευνα έχουν συλλεγεί από ξενοδοχειακές μονάδες τεσσάρων και πέντε αστέρων της Κρήτης, ενός κορυφαίου μεσογειακού και ευρωπαϊκού τουριστικού προορισμού. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού επέφερε σημαντικές μεταβολές τόσο στις επενδυτικές προτεραιότητες όσο και στους παράγοντες επιλογής καταλύματος για αναψυχή και στους παράγοντες ικανοποίησης από τη διαμονή, καθιστώντας τη παρούσα μελέτη ένα λεπτομερή οδικό χάρτη για τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την προσέλκυση πελατών στιςεν λόγω ξενοδοχειακές μονάδες δείχνοντας στη διοίκηση των ξενοδοχειακών μονάδων πως μπορούν αποτελεσματικά να διαφοροποιηθούν και να αποκτήσουν ένα συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα υπό τις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά την έλευση της πανδημίας. Επίσης, φαίνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας ότι συγκεκριμένα ατομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων όπως η ηλικιακή ομάδα ενός διευθυντικού στελέχους των ξενοδοχείων ή το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα ενός πελάτη μπορούν να επηρεάσουν τόσο την αντίδραση τους απέναντι στις μεταβολές των παραγόντων που επέφερε η πανδημία όσο και τον οικονομικό τους αντίκτυπο (π.χ. επενδυτικές δαπάνες, δαπάνες διακοπών σε ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων), προσφέροντας στα στελέχη ανθρωπίνων πόρων των ξενοδοχείων επιπλέον εργαλεία για την ανίχνευση προσωπικού καλύτερα εφοδιασμένου να αντιμετωπίσει μια μελλοντική παρόμοια κρίση και στα στελέχη μάρκετινγκ και επικοινωνίας των ξενοδοχειακών μονάδων νέους τρόπους να εξειδικεύσουν και να κάνουν πιο

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά