Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην πρόθεση για νεοφυή επιχειρηματική δραστηριότητα

Mallios Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/735C5D31-C3F4-496B-B8CE-4CF6F65F027D
Έτος 2023
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης Μάλλιος, "Ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην πρόθεση για νεοφυή επιχειρηματική δραστηριότητα", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96563
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή διερευνά τη συσχέτιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης - ΜΚΔ (social media) με τη διαμόρφωση επιχειρηματικών προθέσεων (entrepreneurial intention). Η έρευνα βασίζεται σε μια σειρά θεωριών και εμπειρικών μελετών από τη διεθνή βιβλιογραφία για τις επιχειρηματικές προθέσεις και τη γνωστική ψυχολογία και επικεντρώνεται στο αναπτυσσόμενο startup οικοσύστημα της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο εννοιολογικό πλαίσιο ενσωματώνει παράγοντες από τη Θεωρία της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς (Theory of Planned Behavior), το Μοντέλο Επιχειρηματικού Γεγονότος (Entrepreneurial Event Model), το Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας (Technology Acceptance Model) και την Ενοποιημένη Θεωρία Αποδοχής και Χρήσης της Τεχνολογίας (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology), προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδραση των ΜΚΔ στην πρόθεση για ενασχόληση με τη νεοφυή (startup) επιχειρηματικότητα.Η έρευνα έλαβε χώρα σε δύο στάδια, συνδυάζοντας κατά αυτόν τον τρόπο στοιχεία ποιοτικής και ποσοτικής μελέτης, αξιοποιώντας έτσι τα πλεονεκτήματα κάθε μεθόδου και χαρακτηρίζεται ως μικτή. Στην πρώτη φάση διεξήχθη ποιοτική μελέτη διεξάγοντας ημιδομημένες συνεντεύξεις με νεοφυείς επιχειρηματίες για τον καθορισμό του εννοιολογικού μοντέλου (conceptual model), αξιοποιώντας έτσι «retrospective» δεδομένα. Στη δεύτερη φάση διεξήχθη ποσοτική μελέτη σε τυχαίο δείγμα Ελλήνων νεοφυών επιχειρηματιών που συμμετέχουν με κάποια startup ή project ή ιδέα σε θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας, επιταχυντές και διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας, προκειμένου να γίνει στατιστική ανάλυση και έλεγχος των αρχικών υποθέσεων του εννοιολογικού πλαισίου με τη χρήση μοντελοποίησης διαρθρωτικών εξισώσεων - μοντέλα δομικών εξισώσεων (SEM).Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας υποδεικνύουν ότι η χρήση των ΜΚΔ επηρεάζει την επιχειρηματική πρόθεση, μέσα από την επίδραση που ασκεί στις δύο προϋπάρχουσες μεταβλητές της, δηλαδή το πόσο εφικτό (feasibility) και το πόσο επιθυμητό (desirability) αντιλαμβάνεται κάποιος ότι είναι η ενασχόληση με την επιχειρηματικότητα, ενώ παράλληλα η χρήση τους διευκολύνει και υποβοηθά την επιχειρηματική δραστηριότητα εν γένει, αναπτύσσοντας νέα πρότυπα συμπεριφοράς.Η έρευνα ολοκληρώνεται με διεξοδική συζήτηση και συμπεράσματα για τη συνεισφορά των προαναφερθέντων αποτελεσμάτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά