Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Οικονομοτεχνική μελέτη ίδρυσης παραθαλάσσιου αναψυκτηρίου στο δήμο Αστυπάλαιας

Pantazis Panagiotis-Iakovos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2EBA026D-478A-4C1A-8288-D8F7B85B1320
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης-Ιάκωβος Πανταζής, "Οικονομοτεχνική μελέτη ίδρυσης παραθαλάσσιου αναψυκτηρίου στο δήμο Αστυπάλαιας ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96574
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αφορά στην καταγραφή, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση μιας επενδυτικής πρότασης για την δημιουργία ενός παραθαλάσσιου αναψυκτήριου στην περιοχή της Αστυπάλαιας. Η εργασία στοχεύει να παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των πιθανών επενδυτικών ευκαιριών στην ευρύτερη περιοχή. Η δομή της οργανώνεται σε τέσσερα κεφάλαια, καθένα από τα οποία εστιάζει σε διαφορετικές πτυχές του επενδυτικού σχεδίου. Με την παροχή ολοκληρωμένων πληροφοριών και αναλύσεων στοχεύει στην προσέλκυση πιθανών επενδυτών και στη διευκόλυνση της τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων.Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας πραγματοποιείται μια ολοκληρωμένη αναφορά για το νησί της Αστυπάλαιας. Πιο συγκεκριμένα τονίζονται τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του νησιού, όπως η θέση, το μέγεθος και η τοπογραφία του. Επιπλέον, παρουσιάζονται δημογραφικά και πληθυσμιακά στοιχεία, ρίχνοντας φως στον σημερινό πληθυσμό και τις τάσεις του νησιού. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εμβάθυνση στις ιδιαιτερότητες του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου καθώς προσφέρεται λεπτομερής περιγραφή αυτού, περιγράφοντας τους στόχους, το πεδίο εφαρμογής και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την επιτυχή υλοποίησή του.Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει στην οικονομική σκοπιμότητα του επενδυτικού σχεδίου. Ξεκινά με μια λεπτομερή ανάλυση του προϋπολογισμού, ενώ στην συνέχεια αυτού διενεργείται ενδελεχής ανάλυση της δυναμικότητας, αξιολογώντας τις δυνατότητες της επένδυσης να καλύψει τη ζήτηση της αγοράς και να επιτύχει βιώσιμη ανάπτυξη σύμφωνα με τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων. Οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις διενεργούνται για τρία βασικά σενάρια αξιολόγησης επενδύσεων, το απαισιόδοξο, το αναμενόμενο και το αισιόδοξο.Στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, πραγματοποιείται η αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου για κάθε ένα από τα πιθανά σενάρια έκβασης χρησιμοποιώντας τρεις βασικές και ευρέωςγνωστές μεθόδους αξιολόγησης, αυτής του υπολογισμού της καθαρά παρούσας αξίας, του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης καθώς και του δείκτη κερδοφορίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά