Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση και υλοποίηση αλγορίθμων επίλυσης για προβλήματα δρομολόγησης οχημάτων σε έκτακτες καταστάσεις

Taxidou Andromachi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5673D5BF-A12C-4A7E-9F2D-478D2A79F8FD
Έτος 2023
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ανδρομάχη Ταξίδου, "Μοντελοποίηση και υλοποίηση αλγορίθμων επίλυσης για προβλήματα δρομολόγησης οχημάτων σε έκτακτες καταστάσεις ", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96577
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη συγκεκριμένη διδακτορική έρευνας μελετήσαμε το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων που αφορά έκτακτες καταστάσεις για την ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδακαι το οποίο επιλύθηκε με την ανάπτυξη κατάλληλων αλγορίθμων. Το σχετικό πρόβλημα ανήκει στην γενική κατηγορία των προβλημάτων δρομολόγησης οχημάτων (VRP) και συγκεκριμένα ανήκει στην κατηγορία του πράσινου προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων (GVRP), με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους της διαδρομής λαμβάνοντας υπόψιν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στόχος της σχετικής έρευνας είναι η επίλυση του GVRP λαμβάνοντας υπόψιν τα διάφορα είδη κόστους που προκύπτουν κατά τη μεταφορά ευπαθών προϊόντων. Ειδικότερα θεωρήσαμε μια εφαρμογή με οχήματα που διαθέτουν μηχανισμό ψύξης, τα οποία μεταφέρουν αγαθά όπως τρόφιμα ή εμβόλια, τα οποία απαιτούν συγκεκριμένες συνθήκες για την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά τους. Για την προσομοίωση των διαδρομών που ακολουθούν τα οχήματα με μηχανισμό ψύξης, χρησιμοποιήσαμε το πράσινο πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων (GVRP) προσαρμόζοντας το στις ανάγκες της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας με επιπλέον περιορισμό του μέγιστου χρόνου που μπορεί να διαρκέσει ένα δρομολόγιο. Στόχος του προβλήματος αποτελεί η εύρεση η της βέλτιστης διαδρομής, δηλαδή της διαδρομής με το ελάχιστο δυνατό κόστος και συγκεκριμένα η εύρεση του ελάχιστου κόστους διαδρομής ταυτόχρονα με άλλα κόστη που προκύπτουν από τη δομή του προβλήματος.Για την επίλυση του προβλήματος δημιουργήθηκαν υβριδικές παραλλαγές 5 αλγορίθμων εμπνευσμένων από τη φύση σε συνδυασμό με αλγορίθμους τοπικής αναζήτησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά