Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη πολυκριτήριου συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την πιστοληπτική κατάταξη τραπεζών

Xylakis Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/75EFE8A0-FE7D-453D-8A35-05C05FA9B28A
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Ξυλάκης, "Ανάπτυξη πολυκριτήριου συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την πιστοληπτική κατάταξη τραπεζών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96592
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια προσπάθεια δημιουργίας ενός πολυκριτήριου συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την πιστοληπτική κατάταξη τραπεζών. Στην πορεία αυτή κρίθηκε απαραίτητο να παρουσιασθούν πληροφορίες τόσο για το αντικείμενο της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών, όσο και για την πολυκριτήρια ανάλυση λήψης αποφάσεων. Για αυτό τον λόγο, περιλαμβάνει αρχικά ένα κεφάλαιο σχετικά με έννοιες, ορισμούς και μεθοδολογίες τόσο για την διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών όσο και για την λήψη αποφάσεων, και συγκεκριμένα για τις πολυκριτήριες μεθόδους PROMETHEE και ELECTRE II που θα υλοποιηθούν στην συνέχεια. Ακόμα, σε αυτήν την εργασία παρουσιάζονται λεπτομέρειες για την κατασκευή του συστήματος που αναφέρθηκε παραπάνω, με την χρήση του προγράμματος “MATLAB” και πραγματοποιείται δοκιμή του συστήματος με δεδομένα τραπεζών, ώστε να επαληθευτεί η σωστή του λειτουργία και να γίνει κατανοητός ο τρόπος χρήσης του συστήματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά