Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βιομηχανία 5.0: Προκλήσεις και εφαρμογές στη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων και στη μαζική εξατομίκευση

Chatzidakis Andreas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E1A41E54-0470-461C-B155-C3D5F6905C8A
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ανδρέας Χατζηδάκης, "Βιομηχανία 5.0: Προκλήσεις και εφαρμογές στη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων και στη μαζική εξατομίκευση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96594
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ψηφιακή μετάβαση της βιομηχανίας με στόχο την ικανοποίηση της μαζικής παραγωγής είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Βιομηχανίας 4.0 (Industry 4.0). Η ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών έχει οδηγήσει σε περισσότερο συνδεδεμένα συστήματα παραγωγής με αποτέλεσμα τη συνεχόμενα αυξανόμενη απόδοση τους. Από την άλλη, η Βιομηχανίας 5.0 (Industry 5.0) στοχεύει στη δημιουργία συστημάτων παραγωγής που θα είναι πιο ανθρωποκεντρικά και ανθεκτικά σε διαταραχές, και θα συμβάλλουν στη βιωσιμότητας του πλανήτη. Ταυτόχρονα, αποσκοπεί στην ανάπτυξη της συνεργασίας των τεχνολογικών λύσεων με τους ανθρώπους για την διευκόλυνση τους στις εργασίες τους και όχι στην αντικατάσταση τους από αυτές. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι στόχοι της Βιομηχανίας 5.0 και τα οφέλη που παρέχει. Γίνεται ανάλυση των βασικών τεχνολογικών καινοτομιών στις οποίες στηρίζεται καθώς και των προκλήσεων για την επιτυχή εφαρμογή τους. Έμφαση δίνεται στις λύσεις που προσφέρει η Βιομηχανία 5.0 τόσο στη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων όσο και στη μαζική εξατομικευμένη παραγωγή, μέσα από την παρουσίαση και ανάλυση συγκεκριμένων παραδειγμάτων εφαρμογής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά