Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης στην παγκόσμια οικονομία

Papadaki Olga-Zampia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/49E14794-187E-4669-A09B-D51A88C559E4
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Όλγα-Ζαμπία Παπαδάκη, "Οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης στην παγκόσμια οικονομία", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96621
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται εν μέσω της χειρότερης ενεργειακής κρίσης από εκείνη του πετρελαίου της δεκαετίας του 1970. Η επανέναρξη της οικονομίας με την άρση των περιορισμών της πανδημίας COVID-19 σε συνδυασμό με την εξάρτηση της παραγωγικής διαδικασίας από ορυκτά καύσιμα οδήγησε σε άνοδο των τιμών ενέργειας, ως απάντηση και από την αδυναμία κάλυψης της αυξανόμενης ζήτησης. Το φαινόμενο, αυτό, εντάθηκε και από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ειδικά έπειτα, από την επιβολή οικονομικών κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο τους δείκτες ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προκάλεσε αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές καθώς, οι δύο αυτές χώρες αντιπροσωπεύουν περίπου το 2% του παγκόσμιου εμπορίου, με σημαντικό τμήμα στην παραγωγή σε πληθώρα εμπορευμάτων. Ο πόλεμος έχει τροφοδοτήσει σημαντικά την άνοδο των τιμών ενέργειας και τροφίμων, οδηγώντας αναπόφευκτα σε υποτίμηση νομισμάτων, αύξηση του πληθωρισμού και του δημοσιονομικού ελλείμματος καθώς και, μείωση του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η επιβολή οικονομικών κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, αν και είχαν σκοπό να βλάψουν την οικονομία της, είχαν σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, κυρίως μέσω της διακοπής της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού, διαταράσσοντας το παγκόσμιο εμπόριο και τη χρηματοδότηση. Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι, αρχικά, η ανάλυση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης στην οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και την επίδρασή της στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές και στις ενεργειακές επενδύσεις. Το δεύτερο μέρος της διπλωματικής εργασίας έχει ως στόχο την εκτίμηση κινδύνου χώρας εξετάζοντας την οικονομική κατάσταση των χωρών και αναπτύσσοντας ένα υπόδειγμα κατάταξης τους σε ομάδες κινδύνου, μέσω της πολυκριτήριας μεθόδου UTADIS.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά