Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Περιβαλλοντικές ωφέλειες από την εναλλακτική διαχείριση οργανικών αστικών απορριμμάτων σε μικρό ημιαστικό Δήμο με την χρήση του μοντέλου WARM

Trivellas Isidoros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E0ED5DDF-9937-4B06-9E2C-D4FE3E440952
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ισίδωρος Τριβέλλας, "Περιβαλλοντικές ωφέλειες από την εναλλακτική διαχείριση οργανικών αστικών απορριμμάτων σε μικρό ημιαστικό Δήμο με την χρήση του μοντέλου WARM", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96626
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η πτυχιακή αυτή εργασία εκπονήθηκε προσεγγίζοντας διεξοδικά τις περιβαλλοντικές ωφέλειες από την εναλλακτική διαχείριση των οργανικών αστικών απορριμμάτων. Αφού αρχικά αποσαφηνίστηκε ο όρος αστικά στερεά απόβλητα δόθηκαν αριθμητικά δεδομένα για τον όγκο τους σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και μελλοντικές προβλέψεις για την διαχείριση τους είτε προέρχονται από χώρες υψηλού είτε χαμηλού εισοδήματος. Στη συνέχεια, διαχωρίστηκαν τα οργανικά από τα ανόργανα αστικά απόβλητα με τον Αμερικανικό Οργανισμό Προστασίας του Περιβάλλοντος (Environmental Protection Agency) να αποκαλεί τα οργανικά « waste » και να δημοσιοποιεί στατιστικά στοιχεία για την χρήση τους. Στο προσκήνιο εμφανίζεται η κυκλική οικονομία με εξέχουσα την κομποστοποίηση και την αναερόβια χώνεψη για την επαναχρησιμοποίηση των οργανικών αποβλήτων. Εκτενής αναφορά γίνεται ακολούθως στα στάδια, τις μεθόδους και τις παραμέτρους της κομποστοποίησης και της αναερόβιας χώνεψης, όπως και τα κυριότερα οφέλη της. Με την έρευνα του EPA στις ΗΠΑ και ειδικότερα στο Μέριλαντ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας τους εδάφους, την προσφορά νέων θέσεων απασχόλησης, την δημιουργία της πράσινης βιομηχανίας και την διαχείριση των αποβλήτων πριν την είσοδο τους στην ροή.Τα αποκαλούμενα απόβλητα « MSW » έχουν ανακηρυχθεί σε ζήτημα υψηλής προτεραιότητας των οποίων η αντιμετώπιση και περιβαλλοντική αξιοποίηση παρακολουθείτε στο διάστημα 1960-2018, με ιδιαίτερη μνεία στις τάσεις της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης. Παράλληλα, παρατίθενται πορίσματα ερευνών της ανεξάρτητης αρχής ECN (European Compost Network) όπως και το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθιστά απαραίτητη την χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων με εξέχοντα το ρόλο του ποιοτικού κομπόστ. Απώτερος σκοπός προβάλλεται η ανάπτυξη μέχρι το 2035 των μεθόδων αυτών.Ολοκληρώνοντας, η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην χώρα μας που βάσει στοιχείων των αρμόδιων Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υστερεί στην διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων συγκριτικά προς την υπόλοιπη Ευρώπη και των θέσεων της για ενεργειακή ουδετερότητα μέχρι το 2050. Για τηναντιμετώπιση αυτού του προβλήματος θεσπίστηκε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων αναλαμβάνοντας αρκετά έργα σε ολόκληρη την χώρα όμως η υγειονομική κρίση του Covid 19 καθυστέρησε ή ακόμα και ματαίωσε μερικά από τα έργα του ΕΣΔΑ. Το έργο το οποίο θα μελετήσουμε είναι η μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στον ΧΥΤΑ Αρχανών – Αστερουσίων στην Κρήτη, αναλυτικότερα παρουσιάζονται όλα τα στάδια λιπασματοποίησης, κομποστοποίησης, μηχανικής υποστήριξης αλλά και συστημάτων ασφαλούς λειτουργίας της μονάδας. Τέλος με την χρήση του μοντέλου WARM (Waste Reduction Model) είμαστε σε θέση να ποσοτικοποιήσουμε και να αναλύσουμε τα οφέλη που θα έχει αυτή η μονάδα παραγωγής τόσο στο περιβάλλον όσο και στους πολίτες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά