Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογή και σύγκριση μεθόδων συντονισμού παραμέτρων ενός PID ελεγκτή

Eleftheriou Stelios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B06CA082-C571-433B-8F02-38DC98714244
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Eλευθερίου Στέλιος, "Εφαρμογή και σύγκριση μεθόδων συντονισμού παραμέτρων ενός PID ελεγκτή" ,Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96651
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική θα μελετήσουμε την σημασία των ελεγκτών P, PI, PIDκαι θα εξετάσουμε ορισμένες μεθοδολογίες συντονισμού (tuningmethods).Πιο συγκεκριμένα θα μελετηθεί και θα συγκριθεί η αποτελεσματικότητα τριών δημοφιλών μεθόδων συντονισμού παραμέτρων ενός ελεγκτή PID (Proportional-Integral-Derivative): Ziegler-Nichols, Cohen-Coon και Tyreus-Luyben. Η μελέτη στοχεύει να αξιολογήσει την απόδοση και την ευστάθεια του συστήματος ελέγχου χρησιμοποιώντας κάθε μέθοδο συντονισμού και να καθορίσει τη κατάλληλη μέθοδο για διαφορετικά συστήματα ελέγχου.Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι κάθε μέθοδος συντονισμού έχει τα δικά της δυνατά και αδύνατα σημεία. Για τη διεξαγωγή των προσομοιώσεων, χρησιμοποιείται ένα μοντέλο N-τάξης και εκτελούνται προσομοιώσεις χρησιμοποιώντας κάθε μέθοδο συντονισμού.Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναλύσουμε την ιστορική αναδρομή και το εννοιολογικό πλαίσιο ενός PID ελεγκτή. Θα εξηγήσουμε την φυσική σημασία των τριών όρων του ελεγκτή και τους λόγους για τους οποίους ο συντονισμός των παραμέτρων είναι σημαντικός. Στην συνέχεια, στα επόμενα κεφάλαια θα εξετάσουμε μεθοδολογίες συντονισμού και τους τρόπους με του οποίους υλοποιούνται θεωρητικά και έπειτα θα αναπτυχθούν κώδικες για αυτές τις μεθοδολογίες στο προγραμματιστικό περιβάλλονMatlab. Μέσα από την διεξοδική βιβλιογραφική μελέτη και τα παραδείγματα με την χρήση Matlabεντοπίζουμε τις διαφορές και την χρησιμότητα των μεθόδων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά