Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συγκριτική ανάλυση ικανοποίησης πελατών στον κλάδο των φύλλων ζύμης

Stamelos Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/17699D15-10DC-4F23-A695-1086BB3C931C
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Σταμέλος, "Συγκριτική ανάλυση ικανοποίησης πελατών στον κλάδο των φύλλων ζύμης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96659
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική θα πραγματοποιηθεί συγκριτική έρευνα ικανοποίησης των πελατών στον κλάδο των φύλλων ζύμης. Η μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών θα πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από καταναλωτές σε διαφορετικές υπεραγορές στην περιοχή της Χαλκίδας. Βασικό εργαλείο για την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας θα αποτελέσει η πολυκριτήρια μέθοδος MUSA+. Σκοπός της μεθόδου είναι η σύνθεση των προτιμήσεων ενός συνόλου καταναλωτών σε μια ποσοτική μαθηματική συνάρτηση αξιών. Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος υποθέτει ότι η συνολική ικανοποίηση ενός μεμονωμένου καταναλωτή εξαρτάται από ένα σύνολο μεταβλητών, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας. Η μέθοδος χειρίζεται ταυτόχρονα στο ίδιο μαθηματικό μοντέλο, δεδομένα ικανοποίησης από διαφορετικές επιχειρήσεις του ιδίου κλάδου και ερμηνεύει τη συμπεριφορά των πελατών µε ενιαίο τρόπο, κάτω από ένα κοινό σύστημα προτιμήσεων, για όλες τις εταιρίες που συμμετέχουν στην ανάλυση. Η μέθοδος υπολογίζει: 1) μια συνάρτηση ολικής ικανοποίησης, 2) ένα σύνολο συναρτήσεων μερικής ικανοποίησης, 3) ένα σύνολο βαρών των κριτηρίων ικανοποίησης για όλες τις εταιρίες της έρευνας και 4) τους μέσους δείκτες ικανοποίησης, απαιτητικότητας και αποτελεσματικότητας. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε μια σειρά από διαγράμματα, τα οποία θα βοηθήσουν στον εντοπισμό των δυνατών και των αδύνατων σημείων του εκάστοτε προϊόντος, καθώς και σε προτάσεις για βελτίωση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά