Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση και πρόβλεψη δεδομένων θνησιμότητας στην Ελλάδα

Kontos Spyridon

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AB4733F3-7F12-421E-8E76-430DBAA36B4C
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σπυρίδων Κοντός, "Ανάλυση και πρόβλεψη δεδομένων θνησιμότητας στην Ελλάδα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96692
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη παρούσα διπλωματική εργασία αναλύονται τα δεδομένα θνησιμότητας στην Ελλάδα, κατά τα έτη 1990-2020. Τα δεδομένα εξάχθηκαν από τη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Γραφείου (Eurostat) καθώς και από τη βάση δεδομένων «Human Mortality Database». Στο πρώτο μέρος της εργασίας, χρησιμοποιείται ένα στοχαστικό μοντέλο για την εκτίμηση της μέσης διάρκειας ζωής και της «κατάστασης υγείας» του ελληνικού πληθυσμού στα χρόνια μελέτης, ανά περιφέρεια και φύλο. Επίσης, στους πίνακες αποτελεσμάτων εφαρμόζεται η Ιεραρχική μέθοδος ανάλυσης συστάδων (Agglomerative Hierarchical Clustering) , με σκοπό την περαιτέρω μελέτη τους και την εύρεση τυχόν ομαδοποιήσεων μεταξύ των περιφερειών και των ετών μελέτης. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, ερευνάται η απόδοση του νεύρο-ασαφούς συστήματος ασαφούς συμπερασμού – ANFIS στη πρόβλεψη του μηνιαίου αδρού δείκτη θνησιμότητας στην Ελλάδα κατά τα χρόνια 1990-2020. Παράλληλα, προτείνεται ένα μοντέλο εκπαίδευσης του ANFIS, το οποίο προέρχεται από τη θεωρία πρόβλεψης χαοτικών χρονοσειρών και η απόδοση του συγκρίνεται με την απόδοση άλλων μεθόδων πρόβλεψης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά