Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδίαση καλουπιού πλαστικής έγχυσης μέσω του λογισμικού ΝΧ Siemens

Mane Ermes

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/30736284-4204-4972-BABD-3E82BA10B1A5
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ερμές Μάνε, "Σχεδίαση καλουπιού πλαστικής έγχυσης μέσω του λογισμικού ΝΧ Siemens", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96697
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της εν λόγω διπλωματικής εργασίας είναι η αναπαράσταση του σχεδιασμού ενός καλουπιού σε τρισδιάστατο περιβάλλον για την παραγωγή ενός αντικειμένου με την μέθοδο χύτευσης και συγκεκριμένα πλαστική έγχυσης (Plastic injection). Επίσης, γίνεται αναφορά για την τεχνολογία της σύμμορφης ψύξης (Conformal Cooling). Η υλοποίηση του σχεδιασμού έγινε με την χρήση του προηγμένου λογισμικού CAD/CAM/CAE NX SIEMENS. Σε πρώτο στάδιο, αναλύεται η διαδικασία κατασκευής προϊόντων από καλούπια με την μέθοδο της πλαστικής έγχυσης. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στο λογισμικό NX SIEMENS και στην διαδικασία όπου ακολουθήθηκε για τον σχεδιασμό του τεμαχίου. Έπειτα, αναλύεται η διαδικασία για την δημιουργία καλουπιού μέσω του NX SIEMENS και τα αποτελέσματα της προσομοίωσης της χύτευσης. Τέλος, γίνεται αναφορά στην διαδικασία της σύμμορφης ψύξης και το πως μπορεί αυτή να βελτιστοποιήσει την παραγωγή προϊόντων μέσω καλουπιών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά