Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πειράματα μέτρησης ακουστικών εκπομπών σε φραιζάρισμα

Tsilis Marios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7341DA4D-DEB9-432B-AC28-5FE38494170E
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μάριος Τσίλης, "Πειράματα μέτρησης ακουστικών εκπομπών σε φραιζάρισμα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96701
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία θα εξεταστούν οι ακουστικές εκπομπές που εκπέμπονται κατά την διάρκεια φραιζαρίσματας, με κονδύλι επάνω σε τεμάχιο αλουμινίου. Τα πειράματα έγιναν με διαφορετικές παραμέτρους όπως βάθη κοπής , ομόρροπο αντίρροπο φραιζάρισμα και προώσεις ανά δόντι. Οι μετρήσεις πάρθηκαν με έναν αισθητήρα ακουστικών εκπομπών και αναλύθηκαν με την μέση τετραγωνική ρίζα (RMS) και τον μετασχηματισμό Fourier(FFT).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά