Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίλυση προβλημάτων σχεδιασμού και λειτουργίας ηλιακών και υδροηλεκτρικών συστημάτων με χρήση υπολογιστικών φύλλων

Kourempi Georgia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/410C8DB6-534E-450F-B8DA-55C5C655A850
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεωργία Κουρεμπή, "Επίλυση προβλημάτων σχεδιασμού και λειτουργίας ηλιακών και υδροηλεκτρικών συστημάτων με χρήση υπολογιστικών φύλλων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96704
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει ως κύριο στόχο την μελέτη προβλημάτων σχεδιασμού και λειτουργίας ηλιακών και υδροηλεκτρικών συστημάτων με χρήση υπολογιστικών φύλλων excel. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο των θερμικών ηλιακών συστημάτων. Αρχικά, δίνεται ο ορισμός των ηλιακών συλλεκτών και αναλύονται οι κύριες παράμετροι στην διαστασιολόγηση των συστημάτων. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι θερμικές απώλειες των συστημάτων και δίνεται ο ορισμός των δεξαμενών αποθήκευσης (για ζεστό νερό χρήσης). Τέλος, παρουσιάζεται η λύση των προβλημάτων που αφορούν τα θερμικά ηλιακά συστήματα. Τα προβλήματα αυτά περιλαμβάνουν α) υπολογισμό της επιφάνειας ηλιακού συλλέκτη, β) υπολογισμό συντελεστή θερμικού φορτίου οικίας και γ) υπολογισμό απωλειών από μια δεξαμενή αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η ανάπτυξη υπολογιστικού εργαλείου για τα προβλήματα θερμικών ηλιακών συστημάτων. Για κάθε ένα από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται η εκφώνηση της άσκησης και περιγράφονται τα βήματα που ακολουθήθηκαν, ώστε να επιλυθεί η άσκηση στο excel.Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφεται το θεωρητικό υπόβαθρο των υδροηλεκτρικών συστημάτων. Αρχικά, δίνεται ο ορισμός ενός υδροστρόβιλου τύπου Pelton και ακολουθούν οι σχέσεις που δίνουν τους ενεργειακούς υπολογισμούς. Στη συνέχεια, δίνεται ο ορισμός των συστημάτων αντλησιοταμίευσης. Τέλος, παρουσιάζεται η λύση των προβλημάτων που αφορούν τα υδροηλεκτρικά συστήματα τα οποία είναι, υπολογισμός ισχύος στροβίλου Pelton, υπολογισμός απωλειών ύψους πτώσης, υπολογισμός ετήσιου οφέλους έργου αντλησιοταμίευσης με δύο δεξαμενές.Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η ανάπτυξη υπολογιστικού εργαλείου για τα προβλήματα υδροηλεκτρικών συστημάτων. Για κάθε ένα από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται η εκφώνηση της άσκησης, και περιγράφονται τα βήματα που ακολουθήθηκαν, ώστε να επιλυθεί η άσκηση στο excel.Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η επίλυση αγνώστων προβλημάτων, παρόμοιων με αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω με τη χρήση του excel. Δίνεται η εκφώνηση του κάθε προβλήματος μαζί με την τελική λύση που προκύπτει, εισάγοντας τα δεδομένα στα υπολογιστικά φύλλα.Λέξεις κλειδιά: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θερμικά ηλιακά συστήματα, υδροηλεκτρικά συστήματα, υπολογιστικά φύλλα excel

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά